Kuntacaset
3
/2018

Teksti: Oili Valkila

Kuva: Kristiina Kontoniemi

Hyvät palvelut takaavat asiakkaat jatkossakin

Henkilöstösiirtoihin valmistaudutaan jo maakunnissa. Työnantajan vastuullisuutta on, että uudet organisaatiot toimivat hyvin.

Arja Aroheinä

Eduskunnan hyväksyttyä sote- ja maakuntauudistuslait aloittaa maakuntien väliaikaishallinto, joka valmistelee uudistuksen toimeenpanon, ja uudet maakuntatyönantajat aloittavat vuoden 2020 alusta.

Eri maakunnissa ollaan valmistelussa eri vaiheissa. Joillakin alueilla esimerkiksi sote-toiminnot on jo aiemmin organisoitu maakunnallisesti. Kukin maakunta vastaa omasta henkilöstöpolitiikastaan.

Perustehtävässään Jyväskylän kaupungin henkilöstöjohtajana toimiva Arja Aroheinä on Keski-Suomen maakunnan HR-vastuuvalmistelija henkilöstöasioissa. Hän kuuluu KT:n sote- ja maakuntauudistuksen HR-valmistelijoiden verkostoon, jossa on edustus kaikista 18 maakunnasta.

Aroheinä vetää työryhmää, joka keskittyy työnantajakuvaan ja valmistelee tulevien maakuntatyönantajien HR-toimintamalleja. Toinen työryhmä keskittyy tukemaan henkilöstösiirtojen toteuttamista. Parhaillaan valmistellaan materiaalia yhteistoiminnan tueksi uudistuksen eri vaiheisiin maakuntien ja nykyorganisaatioiden käyttöön.

Keski-Suomessa on vasta karkeasti hahmotettu, kuinka paljon väkeä on siirtymässä. Yksilötason tarkasteluun siirrytään lakien tultua voimaan.

− Painopiste on ollut muutostuessa, viestinnässä ja yhteistoiminnan tukemisessa. Tavoite on ollut pitää esimiehet ja henkilöstö hyvin kartalla siinä missä mennään ja ottaa heidät myös mukaan esivalmisteluun, Aroheinä kertoo.

Oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa

Tärkeä kysymys on, millainen on tulevaisuuden maakuntien HR:n rooli ja tapa organisoitua.

− Pitää ratkaista, miten HR parhaiten toteuttaa ja tukee strategialähtöistä, ennakoivaa ja asiakaslähtöistä henkilöstöjohtamista, toteaa Aroheinä.

Keski-Suomessa pohditaan sitä, millainen on vahva ja kokonaisvaltainen, tiiviissä yhteistyössä toimiva HR osana johdon tuen palveluita.

− Kärkeen on nostettu se, miten toteutamme oikeudenmukaista ja tavoitteellista henkilöstöpolitiikkaa. Oikeudenmukaisuuden kokemus korostuu voimakkaasti muutoksessa. Samoin kuin puhuminen ja yhteinen keskustelu, avoin vuorovaikutus sekä mukavista että vaikeista työyhteisön arkeen liittyvistä asioista.

Esimiehiä valmennetaan

Muutosjohtaminen tuo paineita esimiehille, jotka ovat uudistuksessa avainroolissa. Esimiesten tukeminen on tärkeää, mutta vaikeaa, koska Keski-Suomessa puhutaan 10 000 työntekijästä ja sadoista esimiehistä.

Keski-Suomen maakunta on saanut Kevalta rahoitusta hankkeeseensa, jossa teemoina on, miten saada mieli mukaan muutokseen ja kuinka kehittää työyhteisöjen suorituskykyä.

− Esimiehiä tuetaan työsuorituksen tuloksellisessa johtamisessa. Valmennamme ja tuemme heidän kykyään asettaa tavoitteita ja taitoa ohjata sparrauksen ja dialogin avulla. Tällä varmistamme, että asiakas saa tarpeensa mukaista palvelua ja valitsee jatkossakin meidät palveluntuottajakseen, Aroheinä kertoo.

Vastuullisuutta on myös sen pohdinta, miten johtajuutta ja tekemistä parhaiten tuetaan uudessa toimintamallissa, jossa järjestäminen ja tuottaminen erotetaan vahvasti toisistaan.

Vuorovaikutusta työyhteisöihin

Keski-Suomessa muistutetaan uusin tavoin siitä, että muutoksen johtamisessa on keskityttävä asioiden ohella ihmisiin.

− Teimme esimerkiksi neljä videoparia, joista toinen on aina esimiehille. Siinä hän saa tietoa muutoksesta ja vinkkejä sen käsittelyyn työyhteisössään. Toiset videoparit esimies katsoo työyhteisönsä kanssa keskustellen teemasta. Niissä käsitellään muun muassa tunteita työyhteisössä ja muutoksessa.

Syksyllä muutostuessa siirrytään enemmän työyhteisöjen suorituskykyyn liittyviin asioihin.

− Kesän jälkeen pidämme maakunnassa henkilöstö- ja esimiestunteja, jotka ovat avoimia kysymyksille ja keskustelulle.
Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua esimerkiksi siten, että heitä kutsutaan keskustelemaan ja antamaan palautetta eri välineillä. Esimiehiä patistetaan käymään keskusteluja työyhteisöjensä kanssa ja tuomaan niistä terveiset valmisteluun.

− On tärkeää oivaltaa, että vastuu on kaikilla uudistuksessa mukana olevilla. Kukaan ei voi ulkoistaa, että ”joku muu tämän tekee”. Me teemme tämän yhdessä ja vaikuttamisen mahdollisuudet kannattaa käyttää.

Toimintalogiikka muuttuu

Keski-Suomessa maakuntaan on siirtymässä henkilöstöä lähes 30 eri organisaatiosta.

− Työnantajan vastuullisuutta on, että uuden organisaation osat toimivat hyvin erityisesti asiakasnäkökulmasta, ja kestävästi myös talouden näkökulmasta, Aroheinä sanoo.

− Toimintalogiikka muuttuu, ja meidän on oltava hyvä palveluntuottaja. Asiakkuudet ja tavoitteiden toteutuminen takaavat työtä myös jatkossa.

Kysymystä pohditaan myös yhteistoiminnassa. Valmistelua tukee uudistustyölle asetettu ennakoiva yhteistoimintaelin.

31.5.2018