KT-kulma
1
/2018

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Kuntasopimukset valmistumassa

Tätä kirjoitettaessa neuvottelut kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista ovat aivan loppusuoralla. Poikkeuksellisen vaikeista lähtökohdista huolimatta neuvotteluissa on edetty lähes lopputulokseen.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Suomen työmarkkinamallin muutos keskitetyistä ratkaisuista liitto- ja toimialakohtaisiin neuvotteluihin on vaikuttanut myös kunta-alan neuvotteluihin. Nyt on neuvoteltu toimialan omista lähtökohdista. Monet aiemmin sivuun jääneet asiat ovat nousseet keskiöön.

Suomen talouden kääntyminen kasvuun ja työllisyyden parantuminen ovat olleet keskitettyjen työmarkkinasopimusten tavoitteena. Toisaalta talouskasvu on nostanut henkilöstöjärjestöjen vaatimuksia neuvotteluissa. Julkinen talous on kuitenkin edelleen merkittävästi alijäämäinen.

Aivan viime vaiheessa neuvotteluja on vakavasti vaikeuttanut järjestöjen vaatimus lomarahaleikkausten kompensoimisesta. Tämä siitäkin huolimatta, että palkansaajajärjestöt itse esittivät kilpailukykysopimuksessa julkisen sektorin lomarahojen määräaikaista leikkaamista.

Lomarahojen määräaikaisella 30 prosentin vähentämisellä rahoitetaan kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksun alentaminen. Vastaava säästö otetaan kunnilta pois valtionosuuksia vähentämällä.
Kunta-ala on selvästi Suomen suurin työmarkkinasektori. Uusia työ- ja virkaehtosopimuksia on ollut neuvottelemassa suuri joukko KT:n ja pääsopijajärjestöjen neuvottelijoita. Neuvotteluja johtaa ja koordinoi 18-jäseninen pääneuvotteluryhmä, jonka jäseninä ovat KT:n ja neuvottelujärjestöjen pääneuvottelijat.

Kaiken kaikkiaan kunta-alan neuvotteluja on käyty yli kymmenessä sopimusalakohtaisessa ja muussa neuvotteluryhmässä. Vaikka jatkuvan neuvottelujen periaatteella toimivat neuvottelut ovatkin lisääntyneet, neuvottelut uusista sopimuksista ovat aina iso urakka kaikille työmarkkinajärjestöille ja niiden hallinnoille.

14.2.2018

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT