KT-kulma
4
/2017

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Jarmo Teinilä

Työllisyystavoite edellä neuvotteluihin

Talouspolitiikan asiantuntijat arvioivat valtiovarainministeriölle jättämässään raportissa, että työllisyysasteen nousu muiden Pohjoismaiden tasolle on paras keino pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta. Asiantuntijoiden mukaan palkkakehityksen maltillistumista ja kilpailukykysopimuksen tuomaa parannusta kustannuskilpailukykyyn ei ole varaa menettää.

Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja

Palkankorotusten pysyminen kilpailijamaita alempina vielä usean vuoden ajan on tarpeen työllisyysasteen merkittäväksi nostamiseksi.

Talouspolitiikan asiantuntijoiden suosituksia on syytä pyrkiä toteuttamaan syksyn ja alkuvuoden liittokohtaisissa työmarkkinaneuvotteluissa. Kunta-alan neuvotteluihin pitääkin mennä työllisyystavoite edellä. Siksi on tärkeää jatkaa hyvin maltillista kustannuskehitystä.

Viime vuosina tehdyt maltilliset työmarkkinaratkaisut samoin kuin kilpailukykysopimuksen vaikutukset alkavat vähitellen näkyä Suomen kilpailukyvyn parantumisena ja työttömyyden laskuna. Parantunut työllisyys ja hillitty toimintamenojen kasvu ovat parhaita keinoja turvata julkisen talouden palkanmaksukyky ja palvelut.

Nyt on käynnistymässä perinteinen liittokohtainen neuvottelukierros. Sen avaavat ne teollisuuden toimialat, joiden työehtosopimukset päättyvät ensin alkusyksystä. Ensimmäisenä syntyvällä sopimusratkaisulla, niin sanotulla päänavauksella, on yleensä ollut vaikutusta myös myöhemmin neuvoteltavien toimialojen sopimuksiin.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa ensi vuoden tammikuun loppuun saakka. Näillä näkymin Suomen suurimman sopimusalan, kunta-alan, neuvottelut tiivistyvät vuodenvaihteen tienoille.

Palkansaajakeskusjärjestöt ja julkisen sektorin ammattijärjestöt sopivat ja hyväksyivät kilpailukykysopimuksessa julkisen sektorin henkilöstön lomarahojen määräaikaisen 30 prosentin leikkauksen. Lomarahojen säästöillä rahoitetaan kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksujen alentamista.

Kustannustason ja muiden tekijöiden lisäksi sopimuskauden pituuden arviointiin neuvotteluissa vaikuttaa myös sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon siirtäminen 2020 alkuun.

13.9.2017

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT