Tilastot
1
/2017

Niina Paakkonen, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Kunnanjohtaja palkataan harvoin määräaikaiseksi

Kunnan- ja kaupunginjohtajista lähes yhdeksän prosenttia työskentelee määräaikaisena. Osuus on pysynyt 5–10 prosentissa viimeiset kaksikymmentä vuotta.

Ihmisen kädet tutkimassa tilastopapereita

Kunnan- ja kaupunginjohtajia on voinut palkata määräaikaiseen palvelussuhteeseen vuodesta 1995 lähtien, jolloin kuntalakia uudistettiin.  Ensimmäisenä vuonna kunnan- ja kaupunginjohtajista viisi prosenttia oli määräaikaisia.

Yleisintä määräaikaisuus oli vuonna 2001, jolloin 10 prosenttia oli määräaikaisia. Tuorein tilastotieto on vuodelta 2015, jolloin kunnan- ja kaupunginjohtajista oli määräaikaisia yhdeksän prosenttia.

Tilastojen perusteella kunnan koko ei ole yhteydessä määräaikaisuuteen. Myöskään sukupuolella ei ole yhteyttä määräaikaisuuteen. Naisista 8,8 prosenttia ja miehistä 8,6 prosenttia on määräaikaisessa palvelussuhteessa.

Vuosina 1995–2015 kuntien lukumäärä on vähentynyt 138:lla. Tämä heijastuu myös johtajien lukumäärään. Kun vuonna 1995 tilastoihin oli ilmoitettu 427 kunnan- tai kaupunginjohtajaa, kaksikymmentä vuotta myöhemmin heitä oli 301.

Naisia on yhä enemmän johtoasemassa

Naisten osuus kunnan- ja kaupunginjohtajissa on kasvanut vuosina 1998–2015.  Vuonna 1998 kunnan- ja kaupunginjohtajista noin kahdeksan prosenttia oli naisia.

Vuonna 2015 naisten osuus oli kasvanut 19 prosenttiin eli johtajista oli naisia 57. Naisten lukumäärä oli korkeimmillaan vuonna 2006, jolloin kunnan- ja kaupunginjohtajista 60 oli naisia.

Johtajista 27 prosenttia on yli 60-vuotiaita

Kunnan- ja kaupunginjohtajat ovat hieman vanhempia kuin ennen. Vuonna 1998 keski-ikä oli 50 vuotta, kun vuonna 2015 se oli 53 vuotta.
Alle 40-vuotiaiden johtajien osuus on säilynyt melko vakiona vuosikymmenet. Vuonna 1998 kunnan- ja kaupunginjohtajista 37 oli alle 40-vuotias. Vuonna 2015 heitä oli 30.

Suurin ikäryhmä on 50–59 -vuotiaat, jonka ikäisiä on 38 prosenttia kunnan- ja kaupunginjohtajista (114 johtajaa). Kahdenkymmenen viime vuoden aikana tämän ikäisten määrä on pudonnut yli sadalla henkilöllä.

Viime vuosina on eniten kasvanut yli 60-vuotiaiden osuus. Vuonna 2008 kunnan- ja kaupunginjohtajista viisi prosenttia oli yli 60 vuotiaita, kun vuonna 2015 vastaava osuus oli 27 prosenttia.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuntasektorin lokakuun 2015 palkkatilastoon.

Kunnan- ja kaupunginjohtajat ikäryhmittäin vuosina 2008 ja 2015
Ikäryhmä Vuosi 2008 Vuosi 2015
Alle 30-vuotiaita 0,5 % 0,7 %
30–39-vuotiaita 8,1 % 9,3 %
40–49-vuotiaita 34,3 % 24,9 %
50–59-vuotiaita 51,8 % 37,9 %
Yli 60-vuotiaita 5,3 % 27,2 %
Yhteensä, % 100 % 100 %
Yhteensä, lkm 434 301
Keski-ikä 49,9 v 52,7 v

16.2.2017

Yhteystiedot

Niina Paakkonen

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2132
Matkapuhelin:
+358 50 384 9286
Sähköposti:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT