Kuntacaset
4
/2016

Teksti: Oili Valkila
Kuva: Mikko Törmänen

Työaikapankki toi joustavuutta

Pieni pohjoispohjanmaalainen Limingan kunta otti työaikapankin käyttöön vuoden 2015 alussa. Niin työnantajan kuin työntekijöidenkin kokemukset ovat olleet myönteisiä. Joustavuuden on koettu lisääntyneen.

Katja Vuorinen

Yleensä työaikapankki on totuttu liittämään suuriin työnantajiin kuten sairaanhoitopiireihin. Limingan 10 000 asukkaan kunta otti kuitenkin työaikapankin käyttöönsä yli vuosi sitten.

– Aloite työaikapankkiin tuli päivähoidon työntekijöiltä. Myötävaikuttajana oli myös jaksotyöajan muutos. Kun kaksoisjaksojen käyttö ei enää ollut mahdollista, tuntien tasaaminen tuntui aika haasteelliselta, sanoo Limingan kunnan hallintojohtaja Katja Vuorinen.

Neuvottelu oli odotettua helpompi

Vuorinen kertoo etsineensä sopimusmalleja rakentaessaan pohjaesitystä paikallisesta sopimisesta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Ylä-Savon soten pohjat kelpasivat malleiksi, sillä pyörää ei kannata lähteä keksimään uudelleen.

Työntekijäpuolta neuvottelussa edustivat kaikki pääluottamusmiehet. Sopimusluonnoksen synnyttyä he hyväksyttivät sen taustajärjestöissään.

– Muutosesityksiä taisi tulla vain pari kappaletta, ja kun ne oli tehty, henkilöstötoimikunta hyväksyi paperin. Meillä neuvotteluprosessi meni todella helposti. Olin odottanut hankalampaa prosessia, Vuorinen myöntää.

Aikaa kului 1–2 kuukautta. Joulukuussa aloitettu prosessi sai hyväksynnän tammikuussa ja pääsi käytäntöön helmikuussa.

Työntekijä päättää osallistumisestaan

Työaikapankki toimii Titania-järjestelmän sisällä, eikä mitään uutta työajanseurantajärjestelmää tarvittu. Järjestely koskee kaikkia niitä työntekijöitä, joiden työvuorosuunnittelu tehdään Titanialla.

Työntekijä päättää osallistumisestaan itse ja liittyy työaikapankkiin allekirjoittamalla siitä sopimuksen. Samalla työntekijä hän valitsee, mitkä kaikki erät hän haluaa siirtää jatkossa pankkiin; yötyö-, iltatyö-, varallaolo-, lauantaityö-, sunnuntaityö-, aattotyö-, lisä- tai ylityökorvaukset.

Sopimishetkellä työntekijän työsuhteen pitää olla jatkumassa yli kolme kuukautta. Kertymä korvataan vapaana, mutta poikkeustapauksissa – kuten työsuhteen päättyessä – korvauksen voi saada rahana. Pankkiin voi kerätä enintään 115 tuntia ja sieltä voi lainata enintään 24 tuntia.  Pankkivapaat siirtyvät kunnan sisällä, jos työntekijän tehtävä vaihtuu.

– Sopimusta neuvoteltaessa syntyi keskustelua lähinnä pankkivapaapäivän arvosta. Sairastumispuoli on yleensä pankkisopimusten suurin ongelma, mutta se saatiin kirjautumaan oikein. Järjestelmä osaa kyllä laskea ne niin kuin pitää.

Työntekijä näkee Titanian toteutumalistoilta, miten tietty korvaus on siirtynyt pankkiin, eikä siitä jää epätietoisuutta.

– Välillä niitä on tarkastettu esimiesten kanssa, kun joku on kysynyt siirtymisestä.

Kertyneiden vapaiden pitämisestä sovitaan esimiehen kanssa. Vapaita voidaan pitää kokonaisina päivinä tai yksittäisinä tunteina.

Markkinointia 
tarvitaan vielä

Tällä hetkellä Limingan työaikapankin piiriin kuuluvat ruoka- ja puhtauspalvelutyöntekijät ja päivähoidon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Koulunkäynninohjaajat ovat tulossa mukaan syksyllä 2016.

Järjestelmän ulkopuolelle jäävät vain opettajat, hallinnollisen työn tekijät sekä osa teknistä toimea. Mukana on noin 400 ihmistä. Vuorinen kertoo, että työaikapankkiin liittyminen ei kuitenkaan ole ollut sataprosenttista. Esimerkiksi päivähoidon työntekijät, joiden suunnasta ehdotus tuli, eivät ole kaikki vielä liittyneet.

– Asiaa ei ole meillä ihmeemmin markkinoitu sen jälkeen, kun työaikapankki otettiin käyttöön helmikuussa 2015. Taustalla saattaa olla jokin ennakkoluulo, jonka vuoksi jotkut jättäytyvät ulkopuolelle. Voi olla myös, että asia on unohtunut, kun sitä ei ole pidetty enemmän esillä, Vuorinen arvelee.

Työnantajan ja työntekijän edut yhdistyvät

– Tärkein seuraus on ollut se, että työvuorosuunnitteluun on saatu joustavuutta. Hyvää palautetta on tullut sekä työntekijän että työnantajan puolelta oikeastaan samasta asiasta. Esimiehet ovat myös kokeneet joustavuuden helpottavan suunnittelua, Vuorinen sanoo.

Vuorisen mukaan pieniä pulmia ratkaistaan sitä mukaa, kun niitä nousee. Ne ovat kuitenkin yksittäisiä asioita, kuten esimerkiksi se, miten järjestely toimii osa-aikaisella työntekijällä.

Kun työaikapankin käyttö voi tukea työyhteisön tuloksellisuutta ja kilpailukykyä, se voi samalla myös lisätä henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Sen kautta on mahdollista ottaa huomioon yksilölliset tarpeet esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kannalta. Tunnetusti vaikuttamismahdollisuus omaan työhön lisää työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä.

14.9.2016

Muita artikkeleita aiheesta