KT-kulma
2
/2015

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Jarmo Teinilä

Nyt tarvitaan päätöksiä

Lyhyen ajan sisällä on ilmestynyt useita merkittäviä talousraportteja, jotka tähtäävät uuden hallituksen ohjelman rakennepuiksi. Julkisen talouden ohella raporteissa esitetään toimenpide-ehdotuksia työmarkkinajärjestöille ja työmarkkinoiden toiminnan parantamiseksi.

Markku Jalonen

Borgin ja Vartiaisen raportti nostaa talouskriisistä selviytymisen keskeiseksi ehdoksi sen, että Suomen työvoimakustannukset nousevat monen vuoden ajan hitaammin kuin muulla euroalueella. Raportin tekijöiden mukaan kilpailukyvyn palauttava palkkojen nousuvauhti vuodessa olisi käytännössä liukumat mukaan lukien maksimissaan 0,5 prosenttia.

Borg ja Vartiainen korostavat avoimessa kansainvälisessä kilpailutilanteessa olevien alojen merkitystä palkankorotusvaran määrittämisessä. VM:n virkamiesjohto on samoilla linjoilla ja puhuu palkkanormin käyttöönotosta. Inflaatiotavoitteen ja kansantalouden työn tuottavuuden huomioima palkkanormiajattelu ei sinänsä ole uusi asia takavuosien sopimuksissa.

Olennaista on, että avoimen sektorin kilpailukyvyn tai palkkanormin ohjaavassa työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisussa pitäisi määrittää ainoastaan kustannusvaikutus. Palkankorotuksen muodon päättäminen ja kohdentaminen täytyy jättää sektori- tai sopimusalakohtaisiin neuvotteluihin.

Julkisen talouden kestävyysvajeen supistaminen on esillä kaikissa raporteissa. VM:n arvion mukaan seuraavalla eduskuntakaudella tarvitaan noin 6 miljardin euron sopeutustoimia. Kuntatalouden sopeutustarve arvioidaan 2 miljardiksi euroksi. Listalla ovat tutut asiat: tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, toiminnan tehostaminen sekä palvelurakenteiden ml. sote uudistaminen.

Kansliapäälliköt toteavat raportissaan, että Suomen työmarkkinamalli ei vastaa enää työmarkkinoiden ja työelämän muutoksia. Korjaukseksi ehdotetaan mm. määräaikaisten sopimusten käytön helpottamista ja ylipäänsä työllistämiskynnyksen alentamista.

Työmarkkinajärjestöillä on suuri vastuu raporttien ehdotusten toteuttamisesta. Jos tuleva hallitus kykenee toteuttamaan edes osan näistä kannatettavista ja välttämättömistä ehdotuksista, Suomi saadaan uuteen nousuun.

23.3.2015

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT