KT-kulma
4
/2018

Markku Jalonen
, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Kohti seuraavaa hallituskautta

Sipilän hallituksen viimeinen talousarvioesitys vuodelle 2019 ei tuonut mukanaan suuria yllätyksiä. Ennakkoon vaikeana pidettyihin verokysymyksiin löytyi ratkaisut ennen budjettiriihen alkua, kun KT ja muut työmarkkinakeskusjärjestöt päättivät Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) hallinnossa alentaa työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua vuodelle 2019.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Työttömyysvakuutusmaksun kokonaismaksua alennetaan yhteensä 0,8 prosenttiyksiköllä. Palkansaajien maksu alenee 0,4 ja kaikkien työnantajien keskimäärin 0,41 prosenttiyksikköä. Alennus vastaa KT Kuntatyönantajien ajamaa näkemystä.

Käytännössä kaikki kuntatyönantajat kuuluvat ylimmän maksuluokan piiriin, minkä vuoksi niiden maksu alenee keskimäärin 0,5 prosenttiyksikköä. Euromääräisesti tämä tarkoittaa kuntatyönantajille ja kuntataloudelle noin 88 miljoonan euron säästöjä ensi vuonna.

Työttömyysvakuutusmaksujen alentaminen on mahdollista, koska Suomen talous kasvaa ja parantunut työllisyys on alentanut työttömyydestä aiheutuvia menoja. TVR:n nettovarallisuuden määrän arvioidaan olevan noin 900 miljoonaa kuluvan vuoden loppuun mennessä. TVR:n suhdannepuskurin arvioidaan kasvavan myös ensi vuonna maksualennuksista huolimatta.

Lisäksi kilpailukykysopimuksen perusteella kaikkien työnantajien eläkevakuutusmaksu alenee ensi vuonna 0,4 prosenttiyksikköä. Kuntatyönantajien eläkevakuutusmaksu on alennuksen jälkeenkin yhä neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin yksityisillä työnantajilla.

Vaikka Sipilän hallitus onkin saavuttanut useat tavoitteensa, seuraavalle, kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeiselle hallitukselle jää mittava työsarka.

Työllisyysasteen pitää nousta ainakin 75 prosenttiin, jotta hyvinvointipalvelut, eläkkeet ja muu sosiaaliturva voidaan rahoittaa väestön ikääntyessä. Maltillisia työmarkkinasopimuksia on välttämätöntä jatkaa. Työnantajan eläke- ja sosiaalivakuutusmaksut on pidettävä kilpailukykyisinä.

Hallituksen tulee varmistaa osaavan työvoiman saatavuus myös kuntatyönantajille. Osaamisen muuntokoulutusta tarvitaan lisää työelämän murroksissa. Työn vastaanottamisen kannustinloukkuja täytyy yhä purkaa.

Uudella hallituksella pitäisi olla keinovalikoimaa ainakin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

11.9.2018

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT