Sopimukset
6
/2019

Niina Paakkonen, työmarkkinatutkija

Kiky vähentää työnantajamaksuja

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset näkyvät kuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksuissa. Sairaus- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työeläkemaksut ovat alentuneet vuodesta 2017 lähtien.

Euro

Työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 sopiman kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja.

Sopimuksen osana sovittiin, että työeläkemaksuja ja työttömyysvakuutusmaksuja tasataan työnantajien ja työntekijöiden kesken ja työnantajien sairausvakuutusmaksuja alennetaan. Sovitut alennukset ovat näkyneet vuodesta 2017 alkaen työnantajien sosiaalivakuutusmaksuissa.

Palkkaperusteinen eläkemaksu on keskimäärin 16,82 prosenttia

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että työntekijöiden keskimääräistä työeläkemaksua korotetaan ja työnantajien keskimääräistä työeläkemaksua alennetaan samalla määrällä. Näin työntekijän maksun korotus ja työnantajan maksun alennus ovat yhteensä 1,2 prosenttiyksikköä vuosina 2017–2020.

Sopimuksessa sovitun mukaisesti työnantajan eläkevakuutusmaksu alenee 0,4 prosenttiyksikköä ja palkansaajienmaksu nousee saman verran vuonna 2020.

Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu on vuonna 2020 keskimäärin 16,82 prosenttia. Vuonna 2019 se oli 17,25 prosenttia. 

Eläkemaksu sisältää työnantajakohtaisen työkyvyttömyyseläkemaksun, joka on keskimäärin yksi prosentti palkoista.

Vuoden 2020 eläkemenoperusteinen maksu on yhteensä 737 miljoonaa euroa, kun se oli kuluvana vuonna 706 miljoonaa euroa. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasummaan (VM:n arvio) suhteutettuna se on noin 4,2 prosenttia.

Kuntatyönantajien työttömyysvakuutusmaksu on keskimäärin 1,63 prosenttia

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin myös, että työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu määrätään yhtä suuriksi vuoden 2018 maksuista alkaen. Tämä toteutettiin korottamalla palkansaajanmaksua kahden vuoden aikana yhteensä 0,85 prosenttiyksikköä vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Työllisyysrahaston esityksen mukaisesti työttömyysvakuutusmaksun maksuprosentti on 0,45 prosenttia palkkasummarajaan asti vuonna 2020. Palkkasummarajan ylittävältä osalta maksuprosentti on 1,7 prosenttia.

Muutos merkitsee keskimäärin kuntatyönantajille 0,34 prosenttiyksikön alennusta työttömyysvakuutusmaksuun. Keskimäärin kuntatyönantajat maksavat 1,63 prosenttia työttömyysvakuutusmaksua vuonna 2020. Palkkasummaraja on 2 125 500 euroa vuonna 2020.

Sairausvakuutusmaksu on 1,34 prosenttia

Kilpailukykysopimukseen kirjattiin myös, että kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksua (sairausvakuutusmaksua) alennetaan vuodesta 2017 eteenpäin.

Kilpailukykysopimuksessa sovitun mukaisesti työnantajien sairausvakuutusmaksua alennetaan 0,58 prosenttiyksikköä perusuraan nähden vuonna 2020.

Vuonna 2019 alennus oli perusuraan nähden 1,04 prosenttiyksikköä. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu onn1,34 prosenttia vuonna 2020.

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut 2020

12.12.2019

Yhteystiedot

Niina Paakkonen

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2132
Matkapuhelin:
+358 50 384 9286
Sähköposti:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT