KT-kulma
2
/2015

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Jarmo Teinilä

Nu behövs beslut

Under en kort tid har det getts ut flera omfattande ekonomiska rapporter med ambitionen att de ska ligga till grund för det nya regeringsprogrammet. I rapporterna föreslås åtgärder som gäller den offentliga ekonomin, arbetsmarknadsorganisationerna och en effektivisering av arbetsmarknaden.

Markku Jalonen

Borgs och Vartiainens rapport framhåller att en av de viktigaste förutsättningarna för att Finland ska kunna ta sig ur den ekonomiska krisen är att arbetskraftskostnaderna stiger långsammare än i det övriga euroområdet under flera års tid. Enligt författarna skulle löneökningarna inklusive löneglidningen inte få öka med mer än 0,5 procent per år för att konkurrenskraften ska kunna återställas.

Borg och Vartiainen understryker att de sektorer som verkar i ett öppet internationellt konkurrensläge har en nyckelroll när utrymmet för löneförhöjningar ska fastslås. Finansministeriets tjänstemannaledning är inne på samma linje och föreslår en övergång till en lönenorm. Lönenormsmodellen, som tar hänsyn till inflationsmål och den samhällsekonomiska arbetsproduktiviteten, är i sig inte någon ny sak i de senaste årens avtal.

I de centrala arbetsmarknadsorganisationernas löneuppgörelser, som styr den öppna sektorns konkurrenskraft eller lönenormen, vore det viktigt att enbart fastställa kostnadseffekten. Besluten om löneförhöjningarnas form och fördelning bör fattas i förhandlingarna för de olika sektorerna eller avtalsområdena.

I samtliga rapporter understryks vikten av att åtgärda hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin. Enligt Finansministeriets bedömning behövs anpassningsåtgärder på omkring 6 miljarder euro under följande riksdagsperiod. Den kommunala ekonomins anpassningsbehov uppskattas till 2 miljarder euro. Åtgärderna som räknas upp är välbekanta: minskning av uppgifter och skyldigheter, effektivisering av verksamheten samt servicestrukturreformer, inklusive vårdreformen.

Kanslicheferna konstaterar i sin rapport att Finlands arbetsmarknadsmodell inte längre motsvarar den förändrade arbetsmarknaden och arbetslivet. Som åtgärder föreslås bland annat en smidigare användning av tidsbegränsade avtal och överhuvudtaget lägre tröskel att anställa folk.

Arbetsmarknadsorganisationerna har ett stort ansvar för att de förslag som framförs i rapporterna ska genomföras. Om den kommande regeringen kan genomföra ens en del av dessa förslag – som är nödvändiga och värda att understöda – kan Finland komma på fötter igen.

23.3.2015

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT