KT-kulma
1
/2014

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Uzi Varon

Eläkeneuvottelut käynnissä

Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelut eläkeuudistuksesta ja työurien pidentämisestä ovat käynnistyneet. Työurasopimuksessa jo aiemmin sovittujen neuvottelujen aikataulua ja sisältökysymyksiä täsmennettiin työllisyys- ja kasvusopimuksessa. Eläkeuudistus on keskeinen ja välttämätön osa Suomen julkisen talouden kestävyysvajeen supistamista.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen ja maan hallituksen yhteisenä tavoitteena on nostaa vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle siirtymisiän odote vähintään 62,4 vuoteen. Tavoitteena on neuvotella eläkeuudistus valmiiksi ensi syksyyn mennessä. Työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen lakiesitykset annetaan eduskunnalle heti vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta.

KT on nyt ensimmäisen kerran toimintansa aikana mukana varsinaisissa työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluissa. KT edustaa samalla myös muita julkisia työnantajia.

Useat selvitykset osoittavat, että aiemmin tehdyt uudistukset eivät enää riitä vuoteen 2025 sovitun tavoitteen toteuttamiseksi. Erityisesti eliniän kasvu ja huoli julkisen talouden kestävyydestä korostavat uudistusten jatkamisen tarvetta.

Rahoitukseltaan kestävä eläkejärjestelmä edellyttää työurien pidentämistä ja eläkeiän nostoa. Eläkekarttumat ja varhaiseläkereittien tarve on arvioitava uudelleen.

Merkittävä lisähaaste eläkejärjestelmän rahoitukselle on, että kansantalouden kasvu ja kunta-alan palkkasumman kehitys ovat olennaisesti hidastuneet. Kunta-alalla palkkasumman kasvu jäänee lähelle nollaa ja siihen vaikuttavat myös kuntatalouden työvoimakustannusten sopeutustoimet.

Hitaan talouskasvun jatkuessa ja kuntatalouden kiristyessä on tärkeää pyrkiä kaikin tavoin hillitsemään kuntatyönantajien eläkemaksujen nousupaineita.

12.2.2014

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT