KT-kulma
1
/2014

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Bild: Uzi Varon

Pensionsförhandlingar på gång

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingar om pensionsreformen och längre arbetskarriärer har inletts. I avtalet om arbetskarriärer preciserades tidsplanen och innehållet i de förhandlingar som redan tidigare avtalats i sysselsättnings- och tillväxtavtalet. Pensionsreformen är en central och nödvändig del av åtgärderna för att minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin i Finland.

Arbetsmarknadens centralorganisationer och regeringens gemensamma mål är att den förväntade pensionsåldern fram till år 2025 ska höjas till minst 62,4 år. Målet är att förhandlingarna ska föras så att pensionsreformen kan ros i land senast hösten 2014. Regeringens lagförslag om pensionsreformen överlämnas till riksdagen genast efter riksdagsvalet år 2015 och avsikten är att reformen ska träda i kraft vid ingången av 2017.

KT deltar nu för första gången under sin verksamhet i centralorganisationernas egentliga pensionsförhandlingar. I förhandlingarna representerar KT samtidigt också andra arbetsgivare inom den offentliga sektorn.

Flera utredningar visar att de reformer som genomförts tidigare inte längre räcker för att målsättningen för år 2025 ska kunna uppnås. Särskilt den ökade livslängden och oron för den offentliga ekonomins hållbarhet visar att det finns ett behov av fortsatta reformer.

Ett pensionssystem med hållbar finansiering förutsätter att arbetskarriärerna förlängs och pensionsåldern höjs. Pensionsintjäningen och behovet av förtida pensionsarrangemang måste omprövas.

Ytterligare en stor utmaning för finansieringen av pensionssystemet är att den samhällsekonomiska tillväxten och utvecklingen av lönesumman inom kommunsektorn har avmattats avsevärt. Den kommunala lönesummans utveckling ligger sannolikt nära nollstrecket, vilket delvis beror på åtgärderna för att anpassa de kommunala arbetskraftskostnaderna.

På grund av att den fortsatt långsamma ekonomiska tillväxten och den allt stramare kommunala ekonomin är det viktigt att på alla sätt dämpa trycket på att höja de kommunala arbetsgivarnas pensionsavgifter.

12.2.2014

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT