Työelämän kehittäminen
1
/2012

Terttu Pakarinen, kehittämipäällikkö
Kuva: Pixhill

Henkilöstöjohtamisella parempaa palvelua ja työelämää

KT on perustanut henkilöstöjohtamisen verkoston henkilöstötyötä tekeville työnantajan edustajille. HR-verkoston toiminta käynnistyi vuoden 2012 alussa.

Verkosto

HR-verkosto on tarkoitettu henkilöstötyötä tekeville kuntatyönantajien edustajille. Tällä hetkellä KT:n koordinoimaan verkostoon on ilmoittautunut yli 250 henkilöstötyön ammattilaista.

HR-verkoston toimintaa kehiteltiin viime syksynä KT:n ja kuntatyönantajia edustavien henkilöstötyön ammattilaisten kanssa. Toimintatapa perustuu verkoston avoimuuteen ja osallistujien vapaaehtoiseen verkostoitumiseen.

Verkostoa kehitetään koko ajan yhteistyössä siihen kuuluvien kanssa. Prosessia kuljettaa eteenpäin ydinryhmä, johon kuuluu erilaisissa HR-tehtävissä toimivia asiantuntijoita erilaisista kunnista ja eri toimialoilta eri puolilta maata.

Verkoston tavoitteet

HR-verkostossa kehitetään henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta ja henkilöstötyötä strategisesti ja tavoitteellisesti, proaktiivisesti ja ennakoiden, näkemyksellisesti ja yhteisöllisesti.

HR-verkoston toiminnan tavoitteena on:

 • edistää henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta ja näkyvyyttä sekä mahdollistaa henkilöstötuottavuuden kasvu
 • vahvistaa henkilöstöjohdon strategista roolia kunnan johtamisjärjestelmässä
 • antaa vertaistukea ja jakaa osaamista sekä lisätä mahdollisuuksia oppia hyvistä ja kiinnostavista käytännöistä
 • tehostaa yhteistä työnantajaedunvalvontaa
 • tukea rakenneuudistuksia henkilöstövoimavarojen johtamisen avulla
 • luoda valtakunnallinen työelämästrategia kunta-alalle.

Verkoston toimintaperiaatteet

HR-verkoston toimintatapoja lähdetään kehittämään seuraavilla tavoilla:

 • luodaan verkostoja yhteisen kehittämiskohteen tai uuden asian ympärille
 • etsitään vertaiset, samassa tilanteessa olevat tai samasta teemasta kiinnostuneet
 • vastataan ajankohtaisiin haasteisiin
 • etsitään eri näkökulmia, monipuolista osaamista yhteiseen asiaan
 • tekniikan ja tutkimustiedon hyödyntäminen
 • osaamisen hyödyntäminen ja toisilta oppiminen
 • sparraus ja ideointi

Verkosto on avoin. Siinä on mahdollisuus toimia ja ottaa vastuita itseä ja omaa työpaikkaansa kiinnostavista aiheista sekä koota sen ympärille verkostosta kiinnostuneita toimijoita.

Verkoston koordinoitua toimintaa ovat ideatyöpajat (2 kertaa vuodessa), tietotärskyt (4 kertaa vuodessa, myös virtuaalisesti), tutkimusseminaari kerran vuodessa, infokirjeet, tietopankki ja nettisivut, joissa on saatavilla henkilöstöjohtamiseen liittyvää materiaalia. Mentorointiohjelma käynnistetään kiinnostuksen mukaan.

Vuoden 2012 toiminta

Verkoston vuoden 2012 toimintaan vaikuttavat hallitusohjelmassa ja raamisopimuksessa olevat edunvalvonta-asiat, kuten työelämän kehittämisstrategia, Työterveyslaitoksen johtamisverkosto ja julkisen johtamisen kehittäminen, kuntien tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisohjelma sekä raamisopimukseen kirjatut henkilöstöjohtamisen toimintamallit.

Verkosto käynnistyi helmikuussa seminaarilla Kuntatalossa Helsingissä. Syksyn 2012 seminaarissa käsitellään henkilöstötyön organisointia, palveluja ja henkilöstöjohdon roolia.

Kuluvan vuoden aikana järjestetään lyhyempiä ns. tietotärskyjä, joihin voi osallistua myös virtuaalisesti.

Verkostossa voi osallistua kansallisen työelämän kehittämisstrategian valmisteluun ja samalla myös kunta-alan työelämästrategian luomiseen.

24.2.2012

Yhteystiedot