KT-kulma
2
/2011

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Matti Immonen

Tuloksellisuusyhteistyö tiivistyy

​KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat päättäneet aloittaa tuloksellisuuskampanjan, joka ulottuu vuosille 2011–2014. Julkisen talouden kestävyysvajeen ratkaiseminen sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen onnistuminen edellyttävät parempaa tuloksellisuutta.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet ovat tehneet tuloksellisuusyhteistyötä
jo 1980-luvun lopulta lähtien. Kuntien selviytymiskampanjalla oli 1990-luvun alussa keskeinen rooli siinä, että kunnat selvisivät syvän laman vaikutuksista.

Tuloksellisuusyhteistyötä on tehty suositusten ja sopimusten lisäksi pitkäjänteisillä tuloksellisuutta ja työelämän laatua työpaikoilla edistävillä hankkeilla ja työelämän ohjelmallisella kehittämisellä siten jo parinkymmenen vuoden ajan.

Viimeisimmissä kunta-alan sopimuksissa paikallisten järjestelyvaraerien käyttöä on suunnattu siten, että ne tukevat kunnissa ja kuntayhtymissä meneillään olevaa tuloksellisuustyötä. Tuoreet selvitykset viime syksyn tuloksellisuuserän käytöstä osoittavat, että tiukasta aikataulusta huolimatta erä kyettiin useimmissa tapauksissa neuvottelemaan ja kohdistamaan tuloksellisuutta edistävästi.

Kunta-alan pääneuvotteluryhmä toimii tuloksellisuuskampanjan johtoryhmänä. Tarkoituksena on tuottaa aineistoa ja hyviä käytäntöjä mm. verkostotyön kautta työpaikoilla tapahtuvan kehittämistyön tueksi.

Tulevissa sopimusratkaisuissa on entistä tärkeämpää tuloksellisuutta edistävien palvelussuhteen ehtojen kuten palkkauksen ja työaikojen kehittäminen. Tavoitteena on tukea paikallista tuloksellisuusyhteistyötä palveluiden tehokkuuden ja työelämän laadun kehittämiseksi.

Tulevan hallituksen ohjelmassa on suurella varmuudella mukana kuntien tuloksellisuuden parantaminen. Tuloksellisuuden edistämisen vaikuttavuuden kannalta työvaltaisella alalla on täysin ratkaisevaa, että kunta-alan työmarkkinaosapuolet ottavat vastuun tuloksellisuuden parantamisesta.

8.4.2011

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT