KT-kulma
2
/2011

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Matti Immonen

Det resultatinriktade samarbetet intensifieras

​KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har beslutat inleda en resultatkampanj som pågår 2011–2014. Det krävs bättre resultat för att vi ska kunna råda bot på hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin och lyckas med kommun- och servicestrukturreformen.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter har samarbetat resultatorienterat sedan slutet av 1980-talet. Kommunernas överlevnadskampanj i början av 1990-talet spelade en viktig roll för att kommunerna klarade av den djupa recessionens effekter. Resultatinriktat samarbete utöver rekommendationer och avtal redan i tjugo års tid har bedrivits i form av långsiktiga projekt för att främja resultaten och arbetslivskvaliteten samt genom en planmässig utveckling av arbetslivet.

I de senaste avtalen för kommunsektorn har de lokala justeringspotterna fördelats så att de stöder det pågående resultatinriktade arbetet i kommunerna och samkommunerna. Färska utredningar om användningen av resultatpotten i höstas visar att man trots det pressade tidsschemat i de flesta fall lyckades förhandla om och fördela potten så att den främjade resultatet.

Kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp är styrgrupp för resultatkampanjen. Syftet är att ta fram material och god praxis bland annat genom nätverksarbete till stöd för utvecklingsarbetet på arbetsplatserna.

I de kommande avtalsuppgörelserna är det ännu viktigare än tidigare att utveckla de resultatfrämjande anställningsvillkoren såsom löner och arbetstider. Målet är att stödja lokalt resultatinriktat samarbete i syfte att främja effektiv service och arbetslivskvalitet.

I följande regeringsprogram ingår med stor säkerhet en förbättring av kommunernas resultat. När resultaten främjas inom den arbetsintensiva sektorn är det helt avgörande att de kommunala arbetsmarknadsparterna axlar ansvaret för resultatförbättringen.

8.4.2011

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT