KT-kulma
5
/2023

Markku Jalonen, verkställande direktör

Pensionsförhandlingar inleds

Pensionsförhandlingar kommer snart att inledas. På begäran av Petteri Orpos regering inleder KT, EK, FFC, Akava och STTK inbördes förhandlingar om den pensionsreform som skrivits in i regeringsprogrammet. Organisationernas mål är att före slutet av januari 2025 lägga fram ett gemensamt förslag till regeringen om genomförande av reformen.

KT och arbetsmarknadens övriga centralorganisationer förhandlade också fram den förra pensionsreformen 2017. Dess mål har uppnåtts väl. Reformen har gett miljardbesparingar i de offentliga finanserna och en betydande förlängning av yrkeskarriärerna.

Orpos regering och arbetsmarknadens centralorganisationer har antagit gemensamma mål för den kommande pensionsreformen. De instundande förhandlingarnas mål är att stärka de offentliga finanserna på sikt med cirka 0,4 procentenheter i förhållande till BNP. I praktiken siktar man på besparingar på cirka en miljard.

Syftet med förhandlingarna är att finna sätt att på lång sikt stabilisera nivån på pensionsförsäkringsavgifterna och att avsevärt stärka hela den offentliga ekonomin genom ett regelbaserat konsolideringssystem. Förhandlingar kommer sannolikt att föras bland annat om att höja risknivån för pensionsfondernas investeringar. På så sätt eftersträvas bättre placeringsintäkter på sikt.

Organisationerna har tillsatt en pensionsförhandlingsgrupp för att bereda förslaget. Vid förhandlingarna hörs experter åtminstone från Pensionsskyddscentralen, Finansministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet samt arbetspensionssektorn. Pensionsförhandlingsgruppens arbete följs och styrs av en grupp bestående av organisationernas verkställande direktörer och ordförande.

27.10.2023

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT