Case kommunen
1
/2021

Text: Oili Valkila
Bilder: Hannu Haapala

Balans i ekonomin

Kyrösjärvi delar Ikalis i tu, vilket är ekonomiskt betungande men också en attraktion. Riksväg tre passerar bredvid som en artär. När invånarantalet minskat måste ekonomin balanseras med agila men kraftiga förändringar.

Ikaalisten kaupunginjohtaja Kari Tolonen

Ikalis stads invånarantal har minskat den senaste tiden. Men strukturerna krympte inte i samma takt, vilket fick ekonomin att blinka rött. Och vi var mitt uppe i samarbetsförhandlingar när coronapandemin överraskade. I en dyster situation drogs svångremmen åt i en hast. Kostnader skars ned och staten hjälpte med stöd.

– Nu kan vi vänta oss ett gott resultat.  Vi får en stor del av underskottet täckt redan på ett år, säger stadsdirektör Kari Tolonen optimistiskt.

Ett viktigt element i stadens strategi är vår plan för att balansera ekonomin. Nu ska planen genomföras.

– Det blir så många ändringar i olika delar av organisationen att vi insåg behovet av stöd från våra chefer i genomförandet av dem alla, säger Tolonen.

Möter förändringen med kompetens

– Avsikten med det gångna årets två samarbetsförhandlingar var inte att permittera eller säga upp någon, utan det var för att få folk att inse att vi verkligen måste göra något, säger Tolonen.

– När man förnyar servicestrukturerna och omorganiserar arbetet stiger förändringsledarskapet och chefernas roll in i rampljuset, säger personalchef Mari Takkinen.

Om man blivit chef till följd av karriärutvecklingen kan det hända att kompetensen inte räcker till för att genomföra stora förändringar. Ikalis genomför i samarbete med utbildningssamkommunen Sasky ett omfattande förändringsledarprogram för cheferna. Den egentliga utbildningen ordnas av Ava-akademin som är specialiserad på skräddarsydd utbildning och yrkesinriktade examina.

– Alla chefer avlägger en specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning eller i chefskap beroende på sina arbetsuppgifter, säger Takkinen.

Ikaalisten henkilöstöpäällikkö Mari Takkinen
Personalchef Mari Takkinen

En flygande start

I början av december fick utbildningen en flygande start med två dagar närundervisning. Redan den första lektionen med Helka Pirinen, som är känd för sin sakkunskap om förändringsprojekt, gav deltagarna mycket att tugga på. Alla chefer fick med sig hennes bok Muutoksen johtaminen.

– I den finns konkreta verktyg och metoder som behövs för att leda förändringen inom det egna ansvarsområdet. Det är viktigt att förstå förändringens livscykel och hur man leder i de olika faserna. Det finns också olika typer av arbetstagare. Chefen måste i sin ledarskapsstil beakta att arbetstagarna reagerar olika på förändringar.

I förändringsledningsutbildningen ingår avsnitt om att skapa psykologisk trygghet, empatiskt ledarskap, självledarskap, coaching, hantera tankar och känslor, arbetsrätt, medarbetarupplevelser i förändringar och samskapande som verktyg för förändringsledningen. Kursen inleds med en safety-självutvärdering samt en 360-utvärdering där chefsarbetet bedöms av kolleger, den närmaste chefen, medarbetare och personen själv.

– På så sätt lyfter man bäst fram de viktigaste utvecklingsbehoven i rollen som förändringschef. Efter kartläggningen får var och en sin personliga utvecklingsplan. Målsättningarna utgår alltså från de personliga behoven och motsvarar det vi behöver för att genomföra stadens strategi, säger Takkinen.

Det är bland annat omstruktureringen av arbetet inom restaurang- och städtjänsterna som behöver förändringsledningskompetens. Antalet tillagningskök kommer att sjunka från sju till två. En del blir utdelnings- och mottagningskök, vilket innebär allt fler kombinerade sysslor. Arbetsuppgifterna kommer alltså att bestå av både matlagning och städning. Så stora förändringar påverkar både personalens och chefernas arbetsuppgifter och yrkesbeteckningar.

– Också förvaltningstjänsterna har genomgått förändringar och stadens alla arbetsuppgifter kommer att ses över, precis som avtalats i samarbetsförhandlingarna med huvudförtroendemännen. Arbetsuppgifterna genomlyses och uppdateras.

Flera chefer har enligt Takkinen uttryckt sin belåtenhet över att man får utbildning inför förändringarna.

Högskolestaden utvecklar

Kursen i förändringsledning för chefer är inte den det första i sitt slag i Ikalis. Förra året avslutades ett tredelat utvecklingsprojekt Uusi Ikaalinen, där hundra av stadens arbetstagare utbildades till produktutvecklare.

– Projektet uppmuntrade deltagarna till lean-tänkande och till att i sitt eget arbete hitta sådant som kunde utvecklas och själv forma sina uppgifter, säger Tolonen.

Ikalis utmärker sig definitivt som en högskolestad. Staden med under 7 000 invånare har över 700 studieplatser på andra stadiet. Det stora campusområdet har plats för gymnasium, handelsläroanstalt, närvårdarutbildning och Sasky Ikata en läroanstalt för hemslöjd och konstindustri.

Utvecklingsarbetet för med sig många fördelar

Staden hade inte haft de ekonomiska resurserna att genomföra utbildningen utan Sasky och läroavtalsutbildningen.

– Som en upphandlad tjänst hade den varit ekonomiskt otänkbar för oss. Läroavtal är ett alternativ som gör det möjligt för oss att genomföra projektet. Den arbetstid cheferna använder för sina studier är förstås en kostnad vi står för, säger Takkinen.

– Vi har inte möjlighet att konkurrera med den privata sektorn om arbetstagare med löner, men om vi kan erbjuda utbildning, arbete på en fin plats och en trevlig arbetsmiljö så ser jag det som konkurrensfördelar, säger Kari Tolonen.

– Med kompetenta chefer kan också personalen blomstra. Utvecklingsarbetet kommer förmodligen också att märkas i att cheferna kan ta tillvara det tänkande som de anställda fått med sig från tidigare utbildningar och kan förhålla sig mer uppmuntrande när idéer dyker upp. Det är med andra ord inte enbart fråga om ekonomisk nytta.

17.2.2021