Ledare
2
/2022

Aija Tuimala, päätoimittaja

Samarbete besegrar svårigheter

I vår har det på kort tid hänt saker som vi nyligen inte ens kunnat tänka oss. Coronaspridningen och strejkhoten i kommunsektorn verkar plötsligt mycket mindre, jämfört med kriget i Ukraina. Människors lidande i närområdena väcker känslor och oro. Människor som flytt kriget syns redan i gatubilden i många kommuner.kin.

Krig är otroligt sorgligt och vi önskar alla ett snabbt slut på det. Men vardagen fortsätter, även om kriget har konsekvenser både för arbetslivet, ekonomin och sinnesfriden. Även statens och kommunernas ekonomi och verksamhet måste omvärderas. 

I ett osäkert världsläge är det särskilt utmanande att inleda välfärdsområdenas verksamhet. Efter att de förtroendevaldas arbete inletts i mars börjar välfärdsområdenas fundament dock vara klara.

Genom delade erfarenheter, förståelse och samarbete kan vi övervinna även denna vårs svårigheter. Gemensamma mål får oss att dra åt samma håll. Även i arbetslivet är samarbete en styrka i utvecklingen av tjänster och arbetshälsa.

För en inriktning på lösningar ska man fokusera krafterna på de saker man kan påverka. Tillsammans åstadkommer vi ännu mer.

12.4.2022

Ytterligare information

Aija Tuimala

relationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2198
Mobiltelefon:
+358 40 869 6494
E-post:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT