KT-kulma
3
/2021

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

Kommunala beslutsfattare representerar också arbetsgivaren

Kommunalvalet står för dörren och nu avgörs riktningen för Finlands kommuner för fyra år framåt. Kommunalval har alltid också allmänpolitisk betydelse. Denna gång förrättas val under undantagsförhållanden på grund av coronaepidemin.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

De nya kommunala beslutsfattarna måste fatta beslut i ett verkligt utmanande läge. Om vårdreformen som är på slutrakan i riksdagen genomförs, förändras kommunernas uppgifter och finansiering på ett historiskt sätt. Reformen minskar kommunernas skatteinkomster markant.

Utsikterna för den kommunala ekonomin är även annars svaga. Underskottet i de offentliga finanserna var stort redan före coronan. Knappast någon kommunal beslutsfattare kan under den kommande valperioden undvika strukturella reformer och anpassningsåtgärder i servicen.

Städerna, kommunerna och samkommunerna är Finlands största arbetsgivare både nationellt och regionalt. De kommunala tjänster som medborgarna värdesätter högt är arbetskraftsintensiva, och de årliga arbetskraftskostnaderna på sammanlagt ca 22 miljarder euro utgör över hälften av alla driftsutgifter.

Ofta glömmer man att de nya förtroendevalda också är arbetsgivare. Kommunstyrelsen eller motsvarande organ representerar kommunen som arbetsgivare och ansvarar bland annat för personalpolitiken. I synnerhet i svåra lägen kan arbetsgivaransvaret inte överlåtas enbart på den högsta tjänste- och personalledningen.

I en demokrati är kommunalvalet verkligen lokalt och de nya beslutsfattarna måste få allt stöd i sitt krävande arbete. KT Kommunarbetsgivarna betjänar också de förtroendevalda när de fattar arbetsgivarbeslut och representerar arbetsgivaren.

10.6.2021

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT