Ledare
3
/2022

Aija Tuimala, chefredaktör

I motvind framhävs chefens roll

Kommunernas personal har prövats av samhällskriser de senaste två åren. I detta nummer lyfter vi fram hur cheferna och deras ork i arbetet är viktiga för hela arbetsenheten. I arbetslivsutvecklingen bör man även se till att utveckla och stödja chefskompetensen.

Efter semestrarna blir välfärdsområdesreformen verklighet. Det gäller att på arbetsplatsen tillsammans kunna förutse förändringarna på ett lösningsfokuserat och kundorienterat sätt. Målet är även att arbetsuppgifterna för dem som överförs ska vara klara i god tid före årsskiftet och den officiella överlåtelsen av rörelsen.

Cheferna ansvarar för personaltillgången och arbetshälsan vid sina enheter, men också för att verksamhetsmålen nås. Debatten om finansieringens tillräcklighet i kommunerna och välfärdsområdena pågår ännu. Att finansieringen omformas utmanar även cheferna. Vi har knappa tider och reformarbete framför oss.

Den knappa ekonomin återspeglas också i avtalsförhandlingarna, som fortsätter att vara rekordsvåra. Jag önskar cheferna, som representerar arbetsgivarna, styrka och uthållighet för att stödja personalen i deras viktiga arbete. KT gör sitt bästa för att lösa arbetstvisten!

9.6.2022

Ytterligare information

Aija Tuimala

relationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2198
Mobiltelefon:
+358 40 869 6494
E-post:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT