Ledare
6
/2021

Aija Tuimala, chefredaktör

Synliggör det som är bra

I kommun- och välfärdssektorn görs mycket utvecklingsarbete som sällan får tillräckligt beröm, än mindre synlighet i offentligheten. Det är viktigt att också berätta vidare om dagliga goda insatser.

Undersökningar visar att ansvar för eget arbete och arbetets betydelse ökar arbetshälsan. Gott ledarskap är också mycket viktigt, eftersom mänsklig och lika behandling ökar viljan att arbeta för gemensamma frågor.

Inrättandet av välfärdsområdena har framskridit. Snart har vi områdesval. Tillgången på personal och service har blivit valteman utöver servicenätsfrågorna.

Arbetslivsutveckling är viktigt för att trygga kommunernas och välfärdsområdenas attraktivitet som arbetsgivare. I välfärdsområdesreformen är det därför viktigt att beakta den personal som berörs av förändringen.

Det finns många problem att lösa mitt i coronapandemin, digitaliseringen och arbetslivsförändringarna. Men som det ofta sägs: Det du tänker förstärks. Låt oss då också framhäva bra saker, så att vår sektor och dess personal mår bra även i framtiden.

16.12.2021

Ytterligare information

Aija Tuimala

relationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2198
Mobiltelefon:
+358 40 869 6494
E-post:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT