Pääkirjoitus
6
/2021

Aija Tuimala, päätoimittaja

Hyvää kannattaa tehdä näkyväksi

Kunta- ja hyvinvointialalla tehdään valtavasti kehittämistyötä, joka harvoin saa riittävästi kiitosta saati näkyvyyttä julkisuudessa. Jokapäiväisistä hyvistä teoista on tärkeää kertoa myös­ eteenpäin.

Tutkimukset osoittavat, että vastuu omasta työstä ja työn merkityksellisyys lisäävät työhyvinvointia. Hyvä johtaminenkin on erittäin tärkeää, sillä inhimillinen ja yhdenvertainen kohtelu lisäävät halua työskennellä yhteisten asioiden hyväksi.

Hyvinvointialueiden käynnistäminen on edennyt. Pian edessä ovat aluevaalit. Henkilöstön ja palvelujen saatavuus ovat nousseet vaaliteemoiksi palveluverkkokysymysten rinnalle.

Työelämän kehittäminen on merkittävässä roolissa, kun turvataan kuntien ja hyvinvointialueiden vetovoimaa työnantajina. Hyvinvointialueuudistuksessa onkin tärkeää huomioida muutoksen kohteena oleva henkilöstö.

Koronan, digitalisaation ja työelämän murroksen keskellä ratkaistavana on paljon ongelmia. Mutta kuten usein sanotaan: Se mitä ajattelet, vahvistuu. Nostetaan siis myös hyviä asioita esille, jotta toimialamme ja sen henkilöstö voi hyvin myös tulevaisuudessa.

16.12.2021

Yhteystiedot

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT