Kuntacaset
1
/2021

Teksti: Oili Valkila
Kuvat: Hannu Haapala

Talous taidolla tasapainoon

Kyrösjärvi repii Ikaalisten kaupungin osiin tuoden talouspulmia, mutta myös vetovoimaa. Elämänlankana vieressä kulkee kolmostie. Väkiluvun laskettua talous pidetään tasapainossa ketterin, mutta rankoin muutoksin.

Ikaalisten kaupunginjohtaja Kari Tolonen

Ikaalisten kaupungin väkiluku laski hiljalleen. Rakenteet eivät kuitenkaan kutistuneet samassa tahdissa, mikä sai talouden vilkuttamaan punaista. Myös yt-neuvottelut painoivat päälle juuri koronan iskiessä. Synkässä tilanteessa vyö vedettiin nopeasti kireälle kuluja pienentämällä, ja valtio auttoi tukiaisillaan.

– Nyt odotettavissa on hyvä tulos. Saamme paljon alijäämästämme katettua jo yhdessä vuodessa, sanoo kaupunginjohtaja Kari Tolonen luottavaisena.

Kaupungin strategian merkittävin elementti on talouden tasapainottamisen suunnitelma, jonka toteutus on nyt edessä.

– Muutoksia tulee eri puolille organisaatiota niin paljon, että tajusimme esimiestemme osaamisen tuen tarpeen, jotta muutoksista selvitään, Tolonen sanoo.

Muutoksen kimppuun osaamisella

– Kuluneen vuoden aikana pidetyt kahdet yt-neuvottelut eivät tähdänneet lomautuksiin tai irtisanomisiin, vaan sitä kautta saatiin väki ajattelemaan, että meidän pitää nyt todella tehdä jotain, kertoo Tolonen.

– Kun palvelurakenteita uusitaan ja työtä organisoidaan uudelleen, nousevat muutosjohtaminen ja esimiesten rooli keskiöön, sanoo henkilöstöpäällikkö Mari Takkinen.

Jos esimieheksi on tultu urakehityksen ansiosta, ei osaaminen välttämättä riitä suurten muutosten läpivientiin. Ikaalisissa toteutetaan laaja muutosjohtamisen esimiesvalmennus yhteistyössä koulutuskuntayhtymä Saskyn kanssa. Varsinaisen koulutuksen järjestää Ava-akatemia, jonka erikoisalaa ovat räätälöidyt koulutukset ja ammatilliset tutkinnot.

– Kaikki esimiehet suorittavat johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai lähiesimiestyön erikoisammattitutkinnon tehtävänkuvastaan riippuen, Takkinen kertoo.

Ikaalisten henkilöstöpäällikkö Mari Takkinen
Henkilöstöpäällikkö Mari Takkinen

Räjähtäen liikkeelle

Joulukuun alussa koulutus sai räjähtävän alun kahden päivän lähijaksolla. Räjäyttäjänä toimi tunnettu muutoshankeasiantuntija Helka Pirinen, joka latasi alkuun runsaasti asiaa sulateltavaksi. Hänen kirjansa Muutoksen johtaminen myös jaettiin jokaiselle esimiehelle.

– Siitä löytyy juuri niitä konkreettisia työkaluja ja apuvälineitä, joita soveltaa oman tehtäväalueensa muutoksen johtamiseen. On tärkeää ymmärtää muutoksen elinkaari ja miten sen eri vaiheita johdetaan. Myös työntekijätyyppejä on erilaisia. Esimiehen on huomioitava johtamistyyleissään muutokseen eri tavalla reagoivat työntekijät.

Muutosjohtamiskoulutukseen sisältyy psykologisen turvallisuuden johtaminen, myötätuntojohtaminen, valmentava johtaminen, ihmisen mielen johtaminen, työoikeus, kokemuksen johtaminen muutoksessa sekä yhteiskehittäminen muutoksen johtamisen työkaluna. Koulutuksen alussa tehdään safety-itsearviointi sekä 360-arviointi, jossa esimiestyötä arvioi moni taho; kollegat, esimies, alaiset ja itse koulutettava.

– Näin nousevat parhaiten esille kunkin tärkeimmät kehittämiskohteet muutosjohtajana. Kun kartoitustulokset saadaan, jokainen saa henkilökohtaisen kehittämissuunnitelmansa. Tavoitteet siis nousevat kunkin omista tarpeista ja vastaavat siihen, mitä tarvitsemme kaupungin strategian toteuttamiseksi, Takkinen sanoo.

Muutosjohtamisen osaamista vaatii muun muassa ravintola- ja siivouspalvelun töiden uudelleenorganisoiminen. Kaupungin valmistuskeittiöiden määrä vähenee seitsemästä kahteen ja osasta tulee jakelu- ja palvelukeittiöitä, mikä merkitsee esimerkiksi yhdistelmätyön lisääntymistä. Tehtävänkuvaan tulee siis sekä ravinto- että siivoustyötä. Näin suuret uudistukset vaikuttavat sekä esimiesten että työntekijöiden tehtävänkuviin ja -nimikkeisiin.

– Myös hallintopalveluissa on tehty muutoksia ja tulossa on vielä kaikkien kaupungin tehtäväkuvien läpikäynti, mistä sovittiin yt-neuvotteluissa pääluottamusmiesten kanssa. Tehtävät läpivalaistaan ja käydään päivittäen läpi.

Moni esimies on Takkisen mukaan ilmaissut tyytyväisyytensä siitä, että muutoksen edessä saadaan koulutusta.

Koulutuskaupunki kehittää

Esimiesten muutosjohtamiskoulutus ei ole ensimmäinen teko, jolla Ikaalinen kehittää asioita. Viime vuonna päättyi kolmessa aallossa toteutettu Uusi Ikaalinen -kehittämishanke, jossa sata kaupungin työntekijää koulutettiin tuotekehittäjiksi.

– Siinä luotiin lean-henkisyyttä ja rohkaistiin kaikkia näkemään kehitettävää työssään sekä muokkaamaan omaa työtään, Kari Tolonen sanoo.

Ikaalinen erottuu voimakkaasti koulutuskaupunkina. Alle 7 000 asukkaan kaupungissa on yli 700 toisen asteen opiskelupaikkaa. Suurella kampuksella on tilaa lukiolle, kauppaoppilaitokselle, lähihoitajakoulutukselle ja Saskyn Ikatan käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen lukuisille aloille.

Kehittäminen tuo monenlaista hyvää

Kaupungille olisi ollut taloudellisesti vaikeaa lähteä toteuttamaan koulutusta ilman Saskya sekä oppisopimuskoulutusta.

– Ostaen se olisi ollut meille taloudellisesti täysin mahdotonta. Oppisopimus on kuitenkin se keino, jolla tämä prosessi kyetään viemään läpi. Meille tässä maksaa tietenkin se työaika, jonka esimiehet käyttävät opiskeluunsa,  Mari Takkinen sanoo.

– Meillä ei ole mahdollisuutta kilpailla työntekijöistä yksityissektorin kanssa palkoilla, mutta jos meillä on mahdollisuus tarjota koulutusta ja hyvä työpaikka hienolla paikalla ja hyvässä työympäristössä, niin näen tämän hyväksi kilpailuvaltiksi, Kari Tolonen sanoo.

– Kun esimiehet ovat osaavia, myös henkilöstön työhyvinvointi kukoistaa. Samalla kehittämisessä näkynee myös henkilöstön aiemmissa koulutuksissa kehittämä ote, johon esimiehet osaavat suhtautua paremmin ja rohkaisevammin, kun ideoita nousee. Hyöty ei siis rajoitu vain talouteen.

17.2.2021