Arbetslivsutveckling
1
/2014

Bild: Pixhill

Kommunen är en bra sommararbetsgivare

Kommunerna och samkommunerna är bra arbetsgivare för dem som sommarjobbar. Detta framgick av en enkät som KT Kommunarbetsgivarna riktat till dem som hade sommarjobb år 2013. Enkäten besvarades av 2 523 personer som sommarjobbat hos kommuner och samkommuner.

Kommunerna och samkommunerna sysselsatte antingen direkt eller indirekt 40 000 sommarjobbare i fjol. Enligt KT:s enkät var 83 procent av sommarjobbarna hos kommunerna under 25 år. Yrkesstuderande, och till dem räknades också högskolestuderande, utgjorde 49 procent och gymnasister 24,6 procent.

För 36 procent av de tillfrågade var arbetsperioden 8 veckor, för 9,2 procent var den 7–8 veckor, för 33,5 procent 3–4 veckor och för 15,7 procent under tre veckor.

Av sommarjobbarna hade 38 procent tidigare jobbat hos samma arbetsgivare. Arbetet motsvarade förväntningarna enligt 87 procent av de tillfrågade medan ungefär en procent var riktigt missnöjda med sitt arbete.

Kommunen upplevdes som en bra arbetsplats

En så stor del som 85 procent av de tillfrågade trivdes med sitt sommarjobb och 79 procent skulle rekommendera sin kommunala arbetsgivare för sina vänner. Av de tillfrågade kunde 82 procent överväga att jobba hos samma arbetsgivare på nytt medan 6 procent var av annan åsikt.

Av de tillfrågade ansåg 51,2 procent att erfarenheten av sommarjobbet hade en positiv inverkan på deras val av studier eller bana medan 2,9 procent upplevde att inverkan var negativ. Av de tillfrågade upplevde 46 procent att erfarenheten av sommarjobb inte alls inverkat på valet av studier eller bana.

Cirka 77 procent av sommarjobbarna upplevde att de fått tillräckligt med handledning och introduktion i sina uppgifter medan 2,1 procent var av motsatt åsikt. Av de tillfrågade tyckte 87 procent att de fått ta tillräckligt ansvar i sommararbetet. Cirka 3 procent av de tillfrågade hade önskat mer ansvar.

Av de tillfrågade sommarjobbarna tyckte 76 procent att deras arbetsuppgifter hade varit intressanta. Av helt annan åsikt var 1,4 procent av de tillfrågade medan 5,5 procent var i någon mån av annan åsikt. De som upplevde att de hade haft möjlighet att påverka innehållet i sommararbetet utgjorde 58 procent av de tillfrågade, medan 15 procent upplevde att de inte hade kunnat påverka innehållet. Av sommarjobbarna upplevde 79 procent att arbetet utökade deras kunnande medan 6,7 procent upplevde motsatsen.

Mer respons efterlystes

Av de tillfrågade upplevde cirka tio procent att de inte fått tillräckligt med respons av sin närmaste chef eller de närmaste arbetskamraterna. De som tyckte att de fått tillräckligt med respons utgjorde 69,4 procent av de tillfrågade. De som upplevde att de inte fått någon respons alls utgjorde 1,7 procent. Samarbetet med den närmaste chefen löpte väl enligt 92 procent av de tillfrågade medan 2,5 procent tyckte att det fanns sådant som kunde förbättras i samarbetet.

Nästan 89 procent av de tillfrågade upplevde att de övriga anställda förhöll sig positivt och 81 procent upplevde att atmosfären på arbetsplatsen var uppmuntrande. Av de tillfrågade upplevde 5,3 procent att de inte fått någon uppmuntran.

Av sommarjobbarna upplevde 79 procent att deras arbete uppskattades medan 5,3 procent upplevde motsatsen.

KT har sänt sammandrag av respektive kommuners resultat till de arbetsgivare vars sommarjobbare besvarat enkäten. På det sättet kan resultaten komma till nytt när nya sommarjobbare introduceras och innehållet i arbetet planeras.

20.2.2014

Muita artikkeleita aiheesta