Ledare
1
/2018

Teuvo Arolainen, chefredaktör
Bild: Jarmo Teinilä

Ledning utan lärosatser

En imponerande arsenal av läror, ismer, modeller och termer för ledarskap har utvecklats. Här gäller samma sak som inom modet, olika stilar avlöser varandra, är inne, viker undan och kommer tillbaka igen som retrotrender. Även inom kommunsektorn har man prövar på många olika ledningstrender.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Inom den offentliga sektorn liknar ledning i mångt och mycket ledningen i företagsvärlden. Skillnader finns i beslutsfattandets politiska karaktär, i den lagstadgade offentligheten i verksamheten och naturligtvis i byråkratin.

När allt kommer omkring är det ändå av mindre betydelse vilken lära som råder bara den fungerar. På temasidorna om ledarskap i denna tidning kan vi exempelvis läsa att man i Tammerfors nu tror på ett möjliggörande och enhetligt ledarskap. Slagordet är Våga leda.

I ledning ingår dock några beständiga faktorer. Det måste finnas en ledare och personer som ska ledas, det måste finnas ett övergripande mål, ledarskap, beslutsfattande och ansvarstagande.

Dessa faktorer märks särskilt tydligt i ledarskap i militära sammanhang. Det är ledning utan krusiduller, och ändå ligger modern militärledning i många avseenden nära modern civilledning. Sålunda är militärteoretikern och generalen Carl von Clausewitz 200 år gamla tankar om krigets töcken och friktioner fortfarande aktuella då man dryftar olika överraskningar som ledningen kan stå inför.

Också Finlands kanske största och samtidigt mest framgångsrika projekt under de senaste åren, förändringsledningen, är en blandning av civil- och militärledning. Reformen av försvarsmakten rörde hundratals miljoner euro, tusentals personer och tiotals orter. Målen nåddes inom utsatt tid så att de anställdas arbetstillfredsställelse steg och sjukfrånvaron minskade.

5.2.2018

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT