KT-kulma
4
/2018

Markku Jalonen
, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

Siktet mot nästa regeringsperiod

Sipiläs regerings sista budgetförslag för 2019 innehöll inga stora överraskningar. Skattefrågor som ansetts vara besvärliga fick en lösning redan före budgetmanglingen, då KT och de övriga centrala arbetsmarknadsorganisationerna i Arbetslöshetsförsäkringsfondens förvaltning beslutade sänka löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift för 2019.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften sänks med totalt 0,8 procentenheter. Löntagarnas avgift sjunker med  0,4 och arbetsgivarnas med i snitt 0,4 procentenheter. Sänkningen motsvarar den linje som KT Kommunarbetsgivarna drivit.

I praktiken hör alla kommunala arbetsgivare till den högsta avgiftsklassen och därför sjunker deras avgift med i genomsnitt 0,5 procentenheter. I pengar betyder det en besparing på ungefär 88 miljoner euro för de kommunala arbetsgivarna och den kommunala ekonomin nästa år.

Arbetslöshetsförsäkringsavgifterna kan sänkas för att Finlands ekonomi växer och den förbättrade sysselsättningen har minskat utgifterna för arbetslösheten. I slutet av nästa år uppskattas Arbetslöshetsförsäkringsfonden ha en nettoförmögenhet på omkring 900 miljoner euro och fondens konjunkturbuffert väntas växa också nästa år trots de sänkta avgifterna.

Med anledning av konkurrenskraftsavtalet sänks även pensionsförsäkringsavgiften för alla arbetsgivare nästa år med 0,4 procentenheter. Trots sänkningen är de kommunala arbetsgivarnas pensionsförsäkringsavgift fortfarande fyra procentenheter högre än de privata arbetsgivarnas.

Även om Sipiläs regering har nått många av sina mål, återstår ett stort arbete för nästa regering efter riksdagsvalet våren 2019.

Sysselsättningsgraden bör stiga till åtminstone 75 procent för att välfärdstjänsterna, pensionerna och den övriga sociala tryggheten ska kunna finansieras när befolkningen åldras. Det är nödvändigt att fortsätta med återhållsamma arbetsmarknadsavtal, och arbetsgivarens pensions- och socialförsäkringsavgifter bör hållas konkurrenskraftiga.

Regeringen bör trygga tillgången till kompetens arbetskraft också för de kommunala arbetsgivarna. Förändringarna i arbetslivet kräver mer fortbildning och fortfarande gäller det att undanröja flitfällor som hindrar arbetslösa att ta emot jobb.

Den nya regeringen bör ha tillgång till metoder att uppfylla åtminstone dessa mål.

11.9.2018

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Muita artikkeleita aiheesta