Työelämän kehittäminen
3
/2020

Jaana Näsänen, kehittämispäällikkö

Tukea lähijohtamiseen poikkeusoloissa

KT on käynnistänyt hankkeen, jossa yhdessä kuntaorganisaatioiden kanssa etsitään ja kootaan työvälineitä lähijohtamisen tueksi poikkeusoloissa johtamiseen.

paperiveneet.

Työn muutos on aina kytkeytynyt yhteiskunnan muutokseen. Tänä keväänä tämä kytkös näkyi selkeästi. Yhteiskunnassa siirryttiin koronaepidemian vuoksi poikkeustilaan. Saman tien tapa tehdä työtä muuttui. 

Siirtymiset etätöihin – tai se, ettei voinut siirtyä – toivat jo itsessään uusia tapoja työkäytänteisiin, vuorovaikutukseen ja johtamiseen. Sen lisäksi tapahtui henkilöstön siirtoja, kun henkilöstöä hajautettiin fyysisesti. 

Eri vaiheessa poikkeustilaa tai kriisiä odotetaan ja tarvitaan erilaista johtamista. Kuluneen kevään poikkeusoloissa johtamisessa on korostunut tarve itsensä johtamiselle, luottamuksen rakentamiselle, tilannetajulle ja ajanhallinnalle 

Ylhäältä alas tulevia toimintaohjeita on tullut poikkeuksellisen paljon. Ohjeet muuttuivat myös nopealla aikataululla.  
Koronakriisi aiheutti muutoksia lähijohtamiseen ja lähiesimiehille. Tuolle ryhmälle, jonka yli ohjeet usein hyppäsivät, mutta joiden tehtävänä on välittää muuttuvat toimintaohjeet henkilöstölle ja johtaa työtä arkipäivässä. 

Pilottihankkeesta työvälineitä arkeen

KT on käynnistänyt lähijohtamisen hankkeen, jossa KT ja yhdeksän kunta-alan pilottiorganisaatiota yhdessä johtamisen ammattilaisten kanssa tuottavat materiaalia, joka tukee lähijohtamista poikkeusoloissa. 

Tavoitteena on tarjota konkreettisia työkaluja sekä ajattelun välineitä erilaisiin arkipäivän tilanteisiin. Vahvistamme esimerkiksi ratkaisukeskeistä ajattelu- ja työtapaa, joka tarkoittaa myönteistä tapaa kohdata haasteita työelämässä. 

Hankkeessa etsimme työvälineitä siihen, miten ongelmissa kieriskelyn sijaan suuntaudutaan mahdollisuuksien ja ratkaisujen etsimiseen ja niiden asioiden edistämiseen, jotka auttavat eteenpäin. 

Pilotissa rakennamme ja testaamme myös työkaluja rakentavaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, kohtaamiseen, avoimeen ja johdonmukaiseen tiedonkulkuun. 

Pilottiorganisaatiot testaavat materiaalia ja työkaluja oikeissa johtamistilanteissa. Näiden kokemusten perusteella materiaalia muokataan yhä paremmin tarpeisiin vastaaviksi.

Lähijohtamisen akatemian materiaalipankki 

Työkalut ja tukimateriaalit päätyvät Lähijohtamisen akatemia materiaalipankkiin, joka tulee olemaan digitaalinen ympäristö kuntakentän lähijohtamisen tueksi.  Tavoitteena on, että materiaalipankki on kunta-alan esimiesten käytettävissä poikkeusolojen, poikkeusoloista poistumisen ja sen jälkeisen uuden olon aikana.  

Etänä enemmän -hankkeesta tukea johtamiseen 

Tukea ja työvälineitä haetaan myös Etänä enemmän -hankkeen, poikkeusolojen tukeen suunnatussa työpaketissa, joka toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK:n ja KT:n yhteistyönä. Tarkoituksena on perustaa työnantajien edustajista koostuva kehittämisryhmä, joka osallistuu tuen muotojen ja valmennustarjonnan suunnitteluun.   

Hankkeessa levitetään valtakunnallisesti etäjohtamisen, etätyönohjauksen sekä etävertaistuen osaamista ja toimintamalleja. Hankkeessa tunnistetaan myös muita kriisitilanteen aiheuttamia akuutin tuen tarpeita ja pyritään vastaamaan niihin. 

Työkalut ja tukimateriaalit päätyvät Lähijohtamisen akatemian materiaalipankkiin. 

4.6.2020

Yhteystiedot

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT