KT-kulma
2
/2023

Markku Jalonen, toimitusjohtaja

Tuottavuuden kasvu turvaa hyvinvoinnin

Työmarkkinakeskusjärjestöt saivat työ- ja elinkeinoministeriön myötävaikutuksella aikaan Suomen suunta -hankkeessa yhteiset politiikkasuositukset seuraavan hallituksen ohjelmaan, kirjoittaa KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Yhteiset näkemykset tuottavuuden vahvistamiseksi ja työpanoksen kasvattamiseksi tarjoavat tulevalle hallitukselle hyvän keinovalikoiman edistää hyvinvointivaltiomme toimintaedellytyksiä. Yksi merkittävimmistä yhteisistä johtopäätöksistä on, kuinka tuntuvasti julkisen sektorin tuottavuuden parantuminen helpottaisi julkisen talouden tasapainottamista.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan yksin julkisten sote-palveluiden tuottavuuden parantuminen 0,5 prosenttiyksiköllä supistaisi kestävyysvajetta 1,7 prosenttiyksikköä. Politiikkasuositukset korostavat muun muassa julkisten organisaatioiden oman tuottavuuden parantamisen ja kehittämistyön tukemista pitkäjänteisillä tutkimus- ja kehittämishankkeilla. Business Finlandin sisälle ehdotetaan luotavaksi ”Public Finland”, jolla tuetaan julkisten organisaatioiden innovaatiotoimintaa yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.  

”Yhteiset näkemykset tarjoavat keinovalikoiman edistää hyvinvointia.”

Tuottavuustyön onnistumiseen vaikuttaa myös se, ovatko palvelut, resurssit ja julkista toimintaa ohjaava lainsäädäntö tasapainossa. Siksi uusia velvoitteita, normeja tai mitoituksia ei pitäisi säätää kunnille tai hyvinvointialueille. Nykyistenkin velvoitteiden ja normien toimivuutta pitäisi arvioida rahoituksen riittävyyden ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Tuottavuuden edistämisen rinnalla on otettava käyttöön kaikki esitetyt keinot työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Työvoiman tarve vain kasvaa tulevaisuudessa ja tällä hetkellä työvoimapula on suurinta julkisella sektorilla. Vaikka Suomen työmarkkinoilla on ollut turbulenssia, lisäsi yhteisten linjausten aikaansaaminen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. 

17.4.2023

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT