Työelämän kehittäminen
1
/2018

Teksti: Kaisa Koskela
Kuva: Eeva Anundi

Kilpailukyky työnantajina turvattava

KT:n edunvalvonnan tärkein tavoite on tukea kuntatyönantajien kilpailukykyä, sanoo KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

KT:n valtuuskunnan puheenjohtajat 2018-2020

KT:n uusi valtuuskunta aloitti kautensa 2018–2020 järjestäytymiskokouksella 17. tammikuuta Kuntatalossa. Uutena puheenjohtajana aloitti Vantaan henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen (sd.). Hän on ollut KT:n valtuuskunnan varsinainen jäsen kahdella edellisellä kaudella vuodesta 2009 lähtien.

Valtuuskunnan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pirkanmaan liiton projektipäällikkö Taina Niiranen (kesk.). Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kotkan palvelujohtaja Jorma Haapanen (kok.) Myös hän on ollut valtuuskunnan varsinainen jäsen kaksi edellistä kautta.

Kuntien huolehdittava vetovoimastaan

Kuntatyönantajien edunvalvonnassa on tärkeää tukea kuntien ja  kuntayhtymien kilpailukykyä työnantajina.

– Palkat ja palvelussuhteen ehdot, kuten sairausloma- ja lomaetuudet, työajat sekä eläkemaksut tulisi sopeuttaa yksityisen sektorin kanssa, sanoo KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Kuntien ja kuntayhtymien kilpailukykyyn työnantajina vaikuttaa myös se, kuinka vetovoimaisia ne ovat.

– Houkuttelevuus työnantajana syntyy paikallisesti kunnan työnantajakuvasta. Siihen vaikuttaa ilmapiiri sekä kunnassa että yksittäisessä työpaikassa. Ilmapiiri rakennetaan johtamisen kautta ja se tehdään työpaikoilla.

Valtakunnallisella tasolla houkuttelevuuteen vaikutetaan sillä, millaisia työsuhteen ehtoja kuntien työpaikoilla sovelletaan.

– On tärkeää, että palkkausjärjestelmät ovat nykyaikaisia ja sopimusmääräykset selkeitä soveltaa.

Toimintaedellytyksiä työnantajina parannettava

Jotta kuntien ja kuntayhtymien toimintaedellytykset työnantajina paranisivat, tulisi luopua normiohjauksesta henkilöstömitoituksissa ja kelpoisuuksissa.

– Työt pitäisi saada järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tulevan valtuustokauden tavoitteiksi Lievonen listaa sopimusten yksinkertaistamisen, palkkausjärjestelmien ajantasaistamisen ja työaikajärjestelmien kehittämisen.

– Olisi aika, että opettajat vihdoin siirtyisivät vuosityöaikaan ja että siitä olisi määräykset opettajien virkaehtosopimuksessa.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnista tulee työnantajia, joiden päätoimialoiksi jäävät opetus ja varhaiskasvatus sekä maankäyttö ja kaavoitus. Luopuminen sosiaali- ja terveystoimen osaajista on haikeaa, sanoo Lievonen, joka on ollut Vantaan henkilöstöjohtajana vuodesta 2001.

– Kaupungin HR:ssä näyttäytyy tätä nykyä monien toimintojen erilaisuus. Se on yleensä ollut rikkaus. Haasteena on ollut löytää pelisäännöt, jotka huomioivat henkilöstöryhmien erilaiset tarpeet, jotta henkilöstökäytännöt ovat oikeudenmukaisia, kertoo Lievonen.

Valtuustokauden aikana aloittaa toimintansa uusi KT,  kun sote- ja maakuntauudistus muuttaa neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää. Uusi KT on myös maakuntatyönantajien työnantajaedunvalvoja. 

– Tavoitteena on kirkastaa uuden KT:n roolia sekä työmarkkinakeskusjärjestönä että liittotason toimijana, Lievonen linjaa.

14.2.2018

Yhteystiedot

Kaisa Koskela

viestinnän asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2517
Matkapuhelin:
+358 50 337 4419
Sähköposti:
Kaisa.Koskela@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT