Tilastot
1
/2019

Anne Hotti, johtava työmarkkinatutkija

Lomarahoja vaihdettiin vapaaksi aiempaa enemmän

Kunta-alalla jatkettiin viime vuonna tarkkaa taloudenpitoa. Henkilöstömenoissa säästettiin, mutta lähes ilman lomautuksia ja irtisanomisia. Uusi sopimusmääräys mahdollisti, että henkilöstö vaihtoi lomarahoja vapaaksi aiempaa enemmän.

Kuva kuntien eniten käytetyistä säästökeinoista

Kunnat ja kuntayhtymät säästivät viime vuonna henkilöstömenoissa 214 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 prosenttia kunta-alan henkilöstömenoista. Säästöt hankittiin lähes ilman lomautuksia ja irtisanomisia. Sama linja näyttää jatkuvan, kertoo KT:n tammikuussa julkistama tiedustelu.

Tuottavuusohjelmat yleistyvät

Edellisten vuosien tapaan valtaosa vuoden 2018 henkilöstömenojen säästöistä saatiin aikaan sopeuttamistoimilla, jotka perustuivat ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja joilla haettiin pysyviä säästöjä.

KT:n tiedustelun mukaan henkilöstömenosäästöjä  ei juuri haeta palvelujen tai toimintojen supistamisesta. Se on osaksi myös mahdotonta, koska monet palvelut ovat lakisääteisiä.

Henkilöstömenojen sopeuttaminen on osa kuntien ja kuntayhtymien tavoitteellista, pitkäjänteistä ja tuottavuuteen pyrkivää taloudenpitoa. Lähes puolet kuntaorganisaatioista on laatinut erillisen taloutta tasapainottavan tai tuottavuutta kohentavan ohjelman.

Vuonna 2018 kunta-alan yhteen lasketut henkilöstömenot olivat 20,3 miljardia euroa. Lokakuussa 2017 kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli Tilastokeskuksen mukaan 419 000 palkansaajaa.

KT:n tiedustelussa kuntatyönantajat arvioivat, että vuonna 2020 kuntasektorilla työskentelee 410 000 palkansaajaa.

Mahdollisuutta lomarahan vaihtoon vapaaksi käytettiin

Viime sopimuskierroksella sovittiin lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi (KVTES 2018-2019, liite 15). Määräaikainen sopimusmääräys koskee vuosina 2018 ja 2019 maksettavia lomarahoja.

Uusi sopimusmääräys on lisännyt vapaaksi vaihdettujen lomarahojen määrää ja vähentänyt palkattomien vapaiden käyttöä. Kuntatyönantajat arvioivat, että vaihtaminen lisääntyy jonkin verran myös tänä vuonna.

Lomarahojen vapaaksi vaihtaneiden määrän kasvu oli viime vuonna huomattava. Kun 2010-luvulla lomarahan vapaaksi vaihtaneiden määrä oli noin prosentin luokkaa, viime vuonna lomarahoja vaihtoi vapaaksi kahdeksan prosenttia henkilöstöstä.

Taloutta tasapainotettiin henkilöstön vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla ja lomarahojen vaihdoilla vapaiksi noin 35 miljoonalla eurolla, mikä vastaa 0,2 prosenttia kunta-alan henkilöstömenoista.

Lomautuksia ja irtisanomisia yhä hyvin vähän

Kunta-alalla ei ollut taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvia lomautuksia tai irtisanomisia viime vuonna juuri lainkaan. Tiedusteluun vastanneissa kunnissa ja kuntayhtymistä vain kolmessa lomautettiin työntekijöitä, yhteensä 63. Kuntaorganisaatioista 18 sanoi yhteensä 152 työntekijää irti.

Lomautuksia on tänä vuonna odotettavissa jonkin verran viime vuotta enemmän. Viisi kuntaorganisaatiota arvioi lomauttavansa tänä vuonna yhteensä 726 työntekijää. Irtisanomisten arvioidaan pysyvän viime vuoden tasossa.

Kunta-alalla lomautukset ja irtisanomiset ovat kautta aikojen olleet vähäisiä. Niihin on päädytty vain, jos säästöjä ei ole saavutettu muilla keinoin.

KT:n tiedustelu toteutettiin joulukuussa 2018. Se lähetettiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin, joista tiedusteluun vastasi 202. Vastanneiden palveluksessa on 68 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä.

19.2.2019

Yhteystiedot

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT