Lainsäädäntö
1
/2018

Eeva Vesterbacka, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Laki työntekijöiden rokotussuojasta voimaan

Työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojaa koskeva lakisäännös tulee voimaan 1. maaliskuuta. Laki velvoittaa työnantajia huolehtimaan, että rokotussuoja on kunnossa.

Hoitaja ja rokote

Tartuntatautilain mukaisten rokotusten tarkoituksena on suojata potilaita ja asiakkaita. Työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojasta on säädetty tartuntatautilain 48 §:ssä. Sen mukaan henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja, saa käyttää vain erityisestä syystä työskentelyyn sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita.

Tilojen määrittely kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluyksiköiden johdolle ja määrittely tehdään lääketieteellisin perustein.

Rokotustietojen käsittely

Rokotustiedot ja tieto sairastetusta taudista ovat yksityisyyden suojaan kuuluvia terveydentilaa koskevia tietoja. Työnantajalla on oikeus käsitellä rokotussuojaa koskevia tietoja vain työntekijän tai opiskelijan suostumuksella yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain, työterveyshuoltolain ja henkilötietolain mukaisesti.

Työnantaja ei saa käsitellä rokotustietoja ilman työntekijän lupaa. Tietoja ei myöskään saa käsitellä työpaikalla julkisesti.

Rokotussuojan selvittäminen

Jos työntekijä ei itse  kerro työnantajalle rokotussuojansa kattavuudesta tartuntatautilain mukaisiin tehtäviin, työntekijä voi hakea soveltuvuuslausunnon työterveyshuollosta ja se arvioi, onko työntekijä soveltuva tehtäviinsä.

Työntekijä toimittaa työterveyshuollon lausunnon halutessaan työnantajalle. Jos työnantaja ei saa tietoa työntekijän soveltuvuudesta, työntekijää on pidettävä soveltumattomana tehtävään.

Rokotusten ottaminen

Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista. Tartuntatautilain 48 § velvoittaa kuitenkin työnantajaa huolehtimaan siitä, että vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden tai asiakkaiden kanssa työskentelevän henkilökunnan rokotussuoja on kunnossa.

Mikäli työntekijä ei suostu tai pysty ottamaan rokotetta tai jos hänellä ei ole niihin sairastetun taudin tuomaa suojaa, työnantajan pitää pohtia, onko kyseessä laissa mainittu erityinen syy puutteellisen suojan omaavan työntekijän käyttöön.

Jos työntekijä on soveltumaton tehtävään, työnantajan on selvitettävä, olisiko työntekijälle tarjottavissa ensisijaisesti muuta työsopimuksen mukaista työtä ja toissijaisesti jotain muuta työtä. Ääritapauksissa rokotussuojan puute voi mahdollisesti johtaa jopa irtisanomisiin.

Tartuntatautilain mukaiset rokotukset otetaan työajalla. Rokotukset ovat työntekijälle maksuttomia. Tartuntatautilain mukaisiin rokotuksiin voidaan käyttää kansallisen rokotusohjelman rokotuksia.

Työterveyshuolto on luonnollinen taho päivittämään työntekijöiden puuttuva rokotussuoja. Samalla työterveyshuolto voi pitää kirjaa työntekijöiden rokotuksista. Työterveyshuolto voi toki tarjota rokotuksia myös työpaikan tiloissa.

Työnantajien on huomioitava, että tartuntatautilaki ei muuta palvelussuhdetta koskevaa lainsäädäntöä eikä muita työelämässä normaalisti noudatettavia toimintatapoja. Työnantaja ei voi edellyttää työntekijältä 48 §:n mukaista  rokotussuojaa ennen lain voimaantuloa.

Uusien työntekijöiden rekrytointi

Työnhakuilmoituksessa on mainittava, että tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Myös työhaastattelussa kannattaa tuoda ilmi, että tehtävää ei voi hoitaa ilman lain  vaatimia rokotuksia.

Työterveyshuolto arvioi työhöntulotarkastuksessa, onko työntekijä soveltuva kyseiseen tehtävään. Opiskelijaterveydenhuollon on huolehdittava työharjoitteluun tulevien opiskelijoiden rokotuksista.


Lisätietoa tartuntatautilain soveltamisesta löytyy KT:n sivuilta
www.kt.fi/rokotukset-tartuntatautilaki

14.2.2018

Yhteystiedot

Eeva Vesterbacka

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2052
Matkapuhelin:
+358 40 701 5507
Sähköposti:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT