Työelämän kehittäminen
2
/2017

Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö

Kuntekon tuella kohti uudistuvaa kuntaa

Strategioiden ja toimialarakenteiden uudistaminen on ajankohtaista liki joka kunnassa. Se ei onnistu, mikäli esimiehiä ja henkilöstöä ei saada sitoutettua uudistustyöhön.

Kuntekon slogan puhekuplissa, ihmeitä tehdään tekemällä

Kunteko auttaa kuntia uudistumaan. Monet kuntaorganisaatiot ovatkin hakeneet Kuntekolta tukea strategioiden toimeenpanoon, esimiesten ja henkilöstön motivointiin sekä rakenneuudistusten käytännön toteutukseen.

Esimerkiksi Kemissä alkoi osana koko kaupunkia koskevaa Viisas Kemi -ohjelmaa jo toinen Kuntekon sisäisten kehittäjien koulutus. Ensimmäinen ryhmä sai aikaan yli 40 kaupungin ohjelmaa tukevaa kehittämishanketta.

Ulkopuolinen tuki tuo uusia näkemyksiä

Kuntekon tarjoamia ilmaisia sparrauspäiviä on tähän mennessä haettu 105. Hakijoina on yli 60 kuntaorganisaatiota.

Sparraustarve liittyy aina muutostilanteeseen tai uudistumiseen. Palaute sparrauksista on ollut erinomaista. Myös vaikuttavuusselvityksen alustavat tulokset osoittavat, että asiantuntija-apu jäsentää ja edistää kehittämistyötä.

Kuntekon palveluissa on valinnanvaraa

Monet kunnat ovat halunneet Kuntekolta lisätukea uudistamistyöhönsä sisäisten kehittäjien koulutuksella. Koulutuksia on toteutettu tähän mennessä 15. Mukana on ollut esimiehiä ja henkilöstöä melkein 30 organisaatiosta.

Esimerkiksi Kemi, Laukaa, Kontio-
lahti, Ikaalinen, Ii ja Jämsän ateria-, puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitos ovat tarjonneet esimiehille ja henkilöstölle sparrauksen lisänä sisäisten kehitäjie koulutusta ja kytkeneet koulutukset osaksi organisaatioidensa laajempia kehittämishankkeita.

Sisäisten kehittäjien koulutuksella voidaan sitouttaa, innostaa ja motivoida esimiehiä ja henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Samalla saadaan käytännön työkaluja kehittämiseen.

Koulutuksissa on huomattu, että kun osallistujia on eri toimialoilta, lisääntyy monialainen yhteistyö ja syntyy toimialarajat ylittäviä kehittämisideoita.

Kun on lupa kehittää, syntyy ideoita, oivalluksia ja innostusta oman työn ja organisaation uudistamiseen. 

Lue lisää Kuntekosta: www.kunteko.fi


Kemissä kehitetään

Kemissä syntyi sisäisten kehittäjien koulutuksen tuloksena 41 kehittämishanketta, mm:

  • Seinätön sairaala / Terveyspalvelut ja tietohallinto
  • Digitaalinen karttapalvelu ja hot spot -tunnisteet / Maankäyttö- ja mittaustoimi, kaavoitus
  • Saatavien perintäprosessin selkeyttämienn / Talouspalvelut
  • Aktiivisen tuen toimintamallin seuranta / Työsuojelu
  • Sähköiset opetusmenetelmät / Lukio
  • Luovuuden kehittäminen organisaatiossa / Musiikkiopisto

Sparrauksesta ja sisäisten kehittäjien koulutuksista sanottua

– Poikkihallinnollinen yhteistyö on vahvistunut ja mukaan kehittämiseen on otettu muitakin kuin itse koulutuksessa olevia henkilöitä.

– Saimme tukea muutoksessa elämiseen

– Lupa kehittää -asenne on vahvistunut, mikä näkyy myös asiakaspalvelussa.

– Saimme hyvää materiaalia strategian luomiseen ja siihen, mihin haluamme pyrkiä, mitkä ovat esteet ja mitä nyt pitää tehdä.

30.3.2017

Yhteystiedot

Anna-Mari Jaanu

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2727
Matkapuhelin:
+358 50 572 4620
Sähköposti:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Tärkeissä töissä - työelämän kehittämisen kokonaisuus
  • Tekojen tori ja kehittämistekojen palkitseminen

Muita artikkeleita aiheesta