Työelämän kehittäminen
1
/2020

Kuvassa Kuntekon tiimi: Anna-Mari Jaanu, Tanja Vierula, Susanna Koivistoinen ja Taina Tervonen.

Kunteko hyödynnettävissä vielä 2020

Vaikka vuosi 2020 on Kuntekon ESR-rahoitteisen toimintakauden viimeinen, on kuntien kehittämistyön tueksi tarjolla paljon uutta. Myös sparrausta voi vielä hakea ja sisäisten kehittäjien valmennuksia voidaan aloittaa ennen kesää.

Viisi vuotta Kunteko-ohjelmaa takana, yksi jäljellä

Kunteko-ohjelman viimeinen vuosi käynnistyi rivakalla otteella, kun tiimi suunnitteli alkaneen vuoden toimintoja ja sisältöjä. Vaikka vuosi 2020 onkin Kuntekon ESR-rahoitteisen toimintakauden viimeinen, on kuntien kehittämistyön tueksi tarjolla paljon uutta. Myös sparrausta voi vielä hakea ja sisäisten kehittäjien valmennuksia voidaan aloittaa ennen kesää.

Työpajoja, webinaareja ja verkkototeutuksia keväällä 2020

Nyt keväällä järjestetään työpäivämuotoilutyöpajat Rovaniemellä ja Helsingissä. Suunnitteilla on myös työpajakokonaisuus, jossa pureudutaan työpaikoilla kohdattaviin uhkaaviin asiakaspalvelutilanteisiin.

Uutena avauksena alkaa tekoälykoulutus, mikä toteutetaan kokonaan verkossa. Myös webinaarisarjoja kannattaa seurata, sillä jo nyt on sovittu työhyvinvoinnin yhteisöllinen johtaminen- sekä ratkaisukeskeinen esimiestyö ja vuorovaikutus -sarjoista.

Sparrausta haetaan kiihtyvällä vauhdilla

Kunteko saa kuukausittain yhteydenottoja kuntaorganisaatioilta, jotka eivät ole vielä käyttäneet ohjelman palveluja. Kysytyimpiä ovat sparraukset, jotka ovat ulkopuolisen asiantuntijan ohjausta ja konsultointia kehittämistyön tueksi. Sparraus on kuntaorganisaatiolle maksutonta ja sitä voi hakea 1–2 päivää.

Sparrausta on vuoden 2018 alusta hakenut 94 kuntaorganisaatiota. Kaiken kaikkiaan Kuntekon kehittämistyötä tukevia palveluja on ohjelman aikana käyttänyt yli 200 kuntaorganisaatiota ja yli 8000 osallistujaa.

Ohjelman vaikutuksia arvioidaan kevään 2020 aikana, loppujulkaisu syksyllä

Kunteko-ohjelman tarjoamista kuntien kehittämistyötä tukevista palveluista on kerätty palautetta koko ohjelman ajan. Kevään 2020 aikana selvitetään ohjelman vaikuttavuutta sähköisillä kyselyillä ja haastatteluilla. Palvelujen lisäksi arvioinnin kohteena ovat Tekojen tori ja ohjelman viestintä. Arviointitietoja hyödynnetään sekä ohjelman arvioinnissa että syksyllä valmistuvassa loppujulkaisussa.

— Moninaisia palveluja kannattaa aktiivisesti hyödyntää tämä vuosi, rohkaisee ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.


Mikä Kunteko?

Kunteko 2020 on kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma, joka tarjoaa tukea ja kannustusta kuntatyöpaikkojen omaan kehitystyöhön ja tekee hyvää kuntatyötä näkyväksi. Vuodesta 2015 lähtien ohjelmassa on ollut mukana yli 200 kuntaorganisaatiota ja yli 8 000 osallistujaa. Ohjelmaa toteuttavat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt, päärahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastosta.

Kuntekon verkkosivut: www.kunteko.fi

4.2.2020

Yhteystiedot

Anna-Mari Jaanu

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2727
Matkapuhelin:
+358 50 572 4620
Sähköposti:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Tärkeissä töissä - työelämän kehittämisen kokonaisuus
  • Tekojen tori ja kehittämistekojen palkitseminen