Lainsäädäntö
5
/2016

Eeva Nypelö, työmarkkinalakimies

Päiväkodin henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Päiväkodin henkilöstöön sovelletaan yhä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua lakia, vaikka se kumottiin viime toukokuussa.

Koska sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki on kumottu 1.5.2016 alkaen, voi herätä kysymys siitä, missä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksista sitten säädellään?

Vastaus on, että kumoamisesta huolimatta päiväkodin henkilöstöön sovelletaan kyseistä lakia varhaiskasvatuslain 4a §:n perusteella siinä muodossa, kun laki oli 1.1.2013. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei itse kelpoisuusvaatimuksiin ole tullut muutoksia eikä itse sovellettava lakikaan ole muuttunut, vaan ne pysyvät kumoamisesta huolimatta ennallaan.

Lain kumoamiseen syynä on se, että uusi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki tuli voimaan 1.3.2016. Päivähoidon kelpoisuudet jäivät luonnollisesti tämän lain ulkopuolelle odottamaan uuden varhaiskasvatuslain voimaantuloa.

Lastentarhanopettaja (7 §)

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtävään on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto), johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja.

Lähihoitaja (8 §)

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtävään on siihen soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (tutkintonimike lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Yleisesti päivähoidossa käytettyjä tehtävänimikkeitä ovat lastenhoitaja ja päivähoitaja.

Lasten päivähoidon ammatilliset johtotehtävät (10 §:n 3 mom)

Kelpoisuusvaatimuksena lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin on lain 7 §:ssä säädetty lastentarhanopettajan kelpoisuus ja riittävä johtamistaito.

27.10.2016

Yhteystiedot

Eeva Nypelö

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2114
Matkapuhelin:
+358 50 343 3034
Sähköposti:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT