KT-kulma
4
/2016

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Jarmo Teinilä

Kilpailukykysopimus lopultakin valmis

KT kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt allekirjoittivat kilpailukykysopimukseen perustuvat kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset lopulta syyskuun alussa. Loppusuoralla sopimuksen hyväksyminen pelkistyi hallituksen ensi vuoden budjettiin ja sopimuksen kuntatalousvaikutuksiin.

Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja

KT:n ja kunta-alan järjestöjen yhteisenä tavoitteena neuvotteluissa oli, että kikyn vaikutukset ovat kustannusneutraaleja kuntatalouteen.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa kilpailukykysopimuksesta KT varmisti, että myös kunnallisten työnantajien sosiaaliturvamaksuja alennetaan, ei vain yksityisten yritysten. Sopimuksessa työnantajien sosiaaliturvamaksun alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajille aiheutuvilla säästöillä.

Sopimukseen sisältyvät sosiaalivakuutusmaksujen poikkeukselliset muutokset työnantajien ja palkansaajien välillä toivat ennakoitua suuremmat verokevennykset, jotka alentavat kuntien verotuloja. Sipilän hallituksen laskelmissa kuntatalous heikkenee keskimäärin noin 90 miljoonaa euroa ensi vuonna ilman kasvu- ja työllisyysvaikutuksia.

Valtiovarainministeriö arvioi, että kilpailukykysopimus tuo muutaman vuoden sisällä 35 000 uutta työpaikkaa. Työllisyyden parantuminen ja muut toimet vahvistavat hallituksen mukaan kuntataloutta ensi vuonna.  On tärkeää, että kuntaratkaisun allekirjoituksen yhteydessä hallitus vahvisti sitoutuvansa korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli kuntataloudelle asetetut tasapainovaatimukset toteuttavalta uralta poikettaisiin.

KT:n ja muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelema eläkeuudistus tulee voimaan ensi vuoden alusta. Se mahdollistaa jo nyt kuntatyönantajan eläkevakuutusmaksun alentamisen. Alentaminen tuo osaltaan väljyyttä kuntatalouden tilanteeseen.

Kilpailukykysopimuksessa julkinen sektori kantaa poikkeuksellisella tavalla vastuunsa Suomen talouden kilpailukyvystä. Nyt erityisesti yksityisellä sektorilla on näytön paikka luoda uusia työpaikkoja. Kikyn kaatuminen olisi ollut kuntasektorin kannalta selvästi huonompi vaihtoehto.

5.9.2016

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT