Työelämän kehittäminen
1
/2016

Teksti: Hanna-Kaisa Hämäläinen
Kuva: Pixhill

Mistä voimaa esimiehille?

Esimiehenä oleminen on rankkaa puuhaa. Jos esimiehen työhyvinvointi ei ole kunnossa, se heijastuu helposti myös alaisiin.

Työhyvinvoinnista puhutaan usein tärkeänä osana työyhteisön johtamista. Työhyvinvoinnista huolehtiminen nähdään kilpailuvalttina: hyvinvoivat työntekijät ovat myös tuottavia ja motivoituneita. Näkökulma on usein siinä, mitä esimiesten tulee tehdä alaistensa työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Esimiesten oma työhyvinvointi on kuitenkin ratkaisevassa asemassa myös alaisten jaksamisen suhteen. Uupuneen esimiehen alaiset voivat harvoin hyvin.

Työterveyspsykologina työskentelevä työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Mari Salo ei kohtaa kovinkaan usein esimiehiä vastaanotollaan. Se ei kuitenkaan välttämättä johdu siitä, etteivät esimiehet uupuisi.

– Kokemukseni mukaan he sinnittelevät hyvin pitkään uupumusoireiden kanssa. Monesti vasta vakava tilanne, kuten esimerkiksi vaikeat sydänoireet, havahduttavat hakeutumaan työterveyshuoltoon. Uupumus löydetään vasta muiden oireiden selvittelyn kautta, Salo kertoo.

Salon mukaan esimiesten on usein vaikeinta myöntää tilanne itselleen, mikä viivästyttää avun hakemista. Esimiesten onkin usein helpompi ohjata omia alaisiaan tarvittaessa työterveyshuoltoon, kuin lähteä itse vastaanotolle.

Yksinäinen susi laumaa johtamassa

Esimiehen asema on usein yksinäinen. Pomon pitää pysyä puolueettomana, jakaa tehtäviä ja toisinaan puuttua yksikössään ilmeneviin epäkohtiin. Ristiriitatilanteissa häneltä edellytetään hyvää tunteidenkäsittelyä ja rauhallisuutta.

Esimieheen kohdistuvat paineet niin alaisilta kuin johdon korkeammilta portailta voivat olla kovat. Salon mukaan esimiesten jaksamista koettelevat eniten juuri ihmisten kanssa toimimiseen liittyvät asiat. Ilman riittävää sosiaalista tukea paineiden alle voi helposti tuupertua.

Salo korostaa toisten esimiesten tarjoaman vertaistuen merkitystä.

– Monet hyötyvät siitä, että he voivat jakaa esimiestyön haasteita toisten esimiesten kanssa. Esimiesten työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden oman työn tarkasteluun ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

Myös vapaa-ajan askareiden sekä perheen ja ystävien tarjoama vastapaino yölle on tärkeää, jotta työasiat eivät pyörisi mielessä jatkuvasti.

Miten huolehtia omasta jaksamisesta?

Esimiesten tavoissa toimia on runsaasti eroja, joten he myös huolehtivat itsestään eri tavoin. Monet äärimmäisen voimakkaasti työhönsä sitoutuneet esimiehet eivät välttämättä huomaa, kun olisi aika hidastaa vauhtia.

– Toiset huolehtivat jaksamisestaan tietoisesti, mutta osa esimiehistä toimii kuin ”automaattiohjauksella” työ ja toisten asiat etusijalla, Mari Salo sanoo.

Hänen mukaansa esimiehien odotukset itselle ovat monesti vielä korkeampia, kuin oman työnantajan odotukset. Kyky luottaa omiin alaisiin on myös olennaista jaksamisen kannalta.

– Kannattaa kysyä itseltään, annanko omille alaisilleni riittävästi vastuuta ja luotanko heihin ilman tunnetta, että tarvitsee itse pitää kaikkia lankoja käsissä.

Jaksamiseen vaikuttavat toki myös samat perusasiat, kuin terveyteen yleensä: monipuolinen ruokavalio, liikunta ja riittävä uni. Kiireen keskellä niistä huolehtiminen helposti unohtuu.

Jos ajattelet työasioita vielä iltaisin ja viikonloppuisin, on hyvä muistaa perinteinen vesilasitesti. Kaada itsellesi lasi vettä ja kasta sormesi veteen. Jääkö veden pintaan kuoppa ottaessasi sormen pois

lasista? Tuskin. Testi osoittaa, että et ole korvaamaton. Salli siis itsellesi työstä vapaata palautumisaikaa, se tekee sinusta todennäköisesti entistä paremman ja pirteämmän esimiehen.


Vinkkejä parempaan vireeseen

  • Opettele järjestelmällisyyttä. Järjestä esimerkiksi paperit niin, että poissa ollessasi muiden tarvitsevien on mahdollista löytää ne.
  • Listaa muutaman päivän ajalta se, mihin työaikasi kuluu. Ovatko kokoukset huonosti suunniteltuja ja tehottomia? Tarkistatko sähköpostia muutaman minuutin välein? Aikasyöppöjä eliminoimalla voit saada työpäivistä tehokkaampia.
  • Listaa myös tehtävät työt ja aikatauluta ne. Hallinnan tunne lisääntyy ja kaoottisuus vähenee, kun voit viivata yli suoritetut tehtävät.
  • Huolehdi alaistesi riittävästä perehdytyksestä ja delegoi heille tehtäviä. Älä kuormita itseäsi liikaa tekemällä kaikkien työt.
  • Oletko itse saanut riittävän perehdytyksen esimiestyöhön ja onko työnkuvasi selkeä? Tiedä, mitkä tehtävät ovat vastuullasi ja mikä kuuluu muille.
  • Huolehdi palautumisesta. Nuku riittävästi, syö terveellisesti ja muista liikkua. Liikkuva ihminen selviää paremmin myös stressistä. Vietä vapaa-aikaa sellaisten asioiden parissa, jotka vievät ajatukset pois töistä.
  • Muista tauot myös työpäivän aikana. Pieni kävelylenkki tai taukoliikunta työpisteen ääressä piristää työpäivää.
  • Jos muut keinot eivät auta, puhu esimiehellesi tai hae apua työterveyshuollosta. Hyvinvoiva esimies on kaikkien etu.

Lähteinä käytetty mm.

  • Ahlroth, Minea ja Havunen, Risto: Pomo puun ja kuoren välissä
  • Järvensivu, Anu, Kervinen, Heidi ja Syrjä, Sannu: Esimiehen työhyvinvointi

11.2.2016

Yhteystiedot

Hanna-Kaisa Hämäläinen

viestinnän asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2120
Matkapuhelin:
+358 50 320 9737
Sähköposti:
Hanna-Kaisa.Hamalainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT