Oikeustapaukset
3
/2015

Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Akaan opettajalomautukset olivat lainmukaisia

Valtuuston talousarviopäätös, jossa huomioitiin henkilöstösäästökulun vaikutus, ei ollut sitova päätös lomauttamisen yksityiskohdista. Lomautuksista voitiin päättää myöhemmin erillisellä päätöksellä. Valituksella ei ollut näin ollen perusteita.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi kuluvan vuoden alussa päätöksen, jossa se totesi Akaan vuoden 2014 opettajalomautukset lainmukaisesti toteutetuiksi. Päätöksen perustelujen mukaan valtuusto oli toimivaltainen päättämään kunnan talousarviopäätöksestä, jossa oli huomioitu kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukainen viikon lomautuksen tai vapaaehtoisen henkilöstösäästökulun vaikutus kunnan talouteen. Tällä ei ratkaistu sitovasti lomautuksen toteuttamista, laajuutta eikä järjestämistapaa, toisin kuin opettajien paikallisyhdistyksen valituksessa väitettiin.

Varsinaisesti lomautuksista päätti kaupunginhallitus myöhemmin erillisellä päätöksellä. Opetushenkilöstön lomautus suunniteltiin asianmukaisesti ja yksityiskohtaiset lomautussuunnitelmat olivat valmiina ennen lomautuspäätöstä.

Päätös on linjassa hallintotuomioistuinten opettajien lomautuksia koskevien päätöksien kanssa. Kunnat pystyvät toteuttamaan myös opettajien lomautukset lainmukaisesti. Välttämättömiä henkilöstösäästöjä pyrittiin tässäkin hakemaan ensisijaisesti vapaaehtoisesti sopimusteitse, mutta lomautukset eivät olleet vältettävissä, koska sopiminen ei kaikilta osin onnistunut.

Akaan lomautuksista tehtiin myös kantelu aluehallintovirastoon. Kanteluun antamassaan ratkaisussa aluehallintovirasto totesi, ettei sillä ole toimivaltaa keskeyttää lomautuksia eikä se ota kantaa lomautusta koskevien peruspäätösten oikeellisuuteen. Oikeellisuus ratkaistaan hallintotuomioistuimessa.

Hallinnollisena ohjauksena aluehallintovirasto totesi, että lomautuksissa tulee noudattaa opetusta koskevaa lainsäädäntöä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä. Akaa oli näin toiminutkin, kuten Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan.

Tänäkin vuonna osa kunnista joutuu henkilöstösäästöjen vuoksi lomauttamaan myös opetushenkilöstöä. Opettajalomautukset voidaan tehdä lainmukaisesti, mutta se vaatii huolellista suunnittelua ja säädettyjen menettelytapojen noudattamista.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 23.2.2015, nro 15/0135/3

27.5.2015

Yhteystiedot

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT