Lainsäädäntö
4
/2014

Markus Mankin, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Voiko palvelussuhde jatkua vanhuuseläkkeen myöntämisen jälkeen?

Vanhuuseläkkeen myöntäminen edellyttää, että eläkkeenhakija on täyttänyt vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän ja ettei työntekijä tai viranhaltija enää ole siinä työ- tai virkasuhteessa, josta hän jää eläkkeelle.

Työsuhteen päättymisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä työntekijän tai viranhaltijan irtisanoutumista ellei kysymyksessä ole 68 vuoden iän täyttäminen. Tällöin palvelussuhde päättyy suoraan lain nojalla ilman irtisanomista.

Sen palvelussuhteen, josta työntekijä siirtyy vanhuuseläkkeelle, täytyy päättyä kokonaan. Jos henkilö vanhuuseläkkeelle jäätyään haluaa jatkaa työskentelyä saman työnantajan palveluksessa kuin ennen vanhuuseläkkeelle jäämistä, työsuhteessa on tapahduttava olennainen muutos.

Olennainen muutos voi olla esimerkiksi työajan lyhentyminen, palkan muutos tai työtehtävien muutos.

Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuminen vanhuuseläkkeeksi

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Tällöin osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi.

Työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen aikana tehdyn työn perusteella ansaittuun eläkkeeseen on oikeus hakemuksesta aikaisintaan 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, jos työntekijä ei ole enää siinä palvelussuhteessa, josta hän on siirtymässä eläkkeelle.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen vanhuuseläkkeeksi

Jos työntekijä tai viranhaltija on osatyökyvyttömyyseläkkeellä, joka on alkanut ennen vuotta 2006, muuttuu eläke täydeksi vanhuuseläkkeeksi henkilökohtaisessa eläkeiässä. Jos osatyökyvyttömyyseläke on alkanut vuonna 2006 tai sen jälkeen, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi työntekijän tai viranhaltijan täytettyä 63 vuotta. Palvelussuhdetta ei ole tarpeen päättää tässä tapauksessa.

Vanhuuseläkkeen määrä on täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Muutos tehdään eläkelaitoksessa automaattisesti eli vanhuuseläkettä ei tarvitse hakea. Osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu erikseen eläkettä, jonka saa työskentelyn päättymisen jälkeen. Tätä osuutta on haettava erikseen.

Vanhuuseläkkeelle kunta-alalta

Myös kunnallisen työ- tai virkasuhteen on päätyttävä, jotta vanhuuseläke voidaan myöntää. Toisin kuin yksityisellä sektorilla, vanhuuseläkkeensaaja voi kuitenkin palata entiseen työhönsä ja uusi työ- tai virkasuhde voi alkaa välittömästi entisen päätyttyä.

Jos henkilö on kahdessa tai useammassa KuEL-palvelussuhteessa, kaikista palvelussuhteista myönnetään eläkkeen alkamiseen mennessä karttunut eläke, jos yksi palvelussuhde päättyy.

Jos henkilöllä on KuEL-luottamustoimi tai hänellä on toimeksiantosopimus ja hän päättää jonkun muun työeläkelain mukaisen palvelun jäädäkseen eläkkeelle, myönnetään myös KuEL-eläke eikä luottamustoimen tai toimeksiantosuhteen tarvitse päättyä.

11.9.2014