Kuntacaset
2
/2012

Teksti: Mika Peltonen/UP
Kuva: Seppo Haavisto

Virikeyksikkö tuotteisti palvelunsa

Asiakastyö Vaasan ikäkeskuksen viriketoiminnassa tehostui, kun palvelut tuotteistettiin, kertoo palvelualuejohtaja Hannele Laaksonen.

Hannele Laaksonen, kuva: Seppo Haavisto

Aiemmin jokainen virikeyksikön työntekijä suunnitteli itse omat työnsä. Työntekijä oli vastuussa kaikesta, suunnittelusta alkaen. Tuotteita ei kuitenkaan ollut määritelty.

– Saman palvelun tuottamiseen kulunut aika vaihteli henkilöstä riippuen aika paljon, kertoo Hannele Laaksonen.

Vuonna 2010 virikeyksikössä tehdyn kyselyn mukaan työntekijöillä jäi varsinaiseen asiakastyöhön vajaat kaksi viidennestä työajasta. Loppuaika kului työn suunnitteluun, organisointiin, opastamiseen ja tiedottamiseen.

Nyt asiakastyöhön voidaan käyttää 67 prosenttia työajasta.

– Työnteko on tehostunut ja tuloksellisuus parantunut, Laaksonen iloitsee.

Tuotteistamisen jälkeen jokainen työntekijä pystyy Laaksosen mukaan aiempaa paremmin laskemaan työaikansa jo ennalta.

– Nyt voi suunnitella viikoksi tai vaikka kuukaudeksi, miten homma etenee.

Tuotteistamisen yhteydessä selkiytettiin myös materiaalin ja vierailevien esiintyjien hankintaa.

– Aiemmin jokainen viriketoiminnan ohjaaja tilasi esimerkiksi ulkopuoliset esiintyjät erikseen. Kun hankinta keskitettiin yhdelle ihmiselle, hän pystyy tilaamaan samat esiintyjät vaikka viiteen paikkaan.

Kaikkien osaaminen käyttöön

Asiakkaat luokiteltiin asiakasryhmiin ja tuotteita kehitettiin yksilöllisesti kunkin työntekijän oman osaamisalueen mukaisesti.

– Joillakin on artesaanin koulutusta ja enemmän esimerkiksi kädentaitoja ja neulomistaitoja. Toisilla on puolestaan muita taitoja, Laaksonen kuvailee.

Ajatuksena on, että viriketoiminnan ohjaajat vetäisivät ryhmiään noin kaksi vuotta.

– Sen jälkeen he laajentaisivat reviiriään ja osaamistaan, jolloin voitaisiin vaihtaa ryhmiä. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitsi loppuelämäänsä tehdä samoja hommia.

Laaksosen mukaan tämä näyttää lisäävän työn mielekkyyttä.

– Työntekijät ovat halukkaita kierrätykseen, koska se lisää omaa osaamista. Työntekijät vaikuttavat juuri toteutetun työyhteisökyselyn mukaan tyytyväisiltä työhönsä ja vaikutusmahdollisuuksiinsa.

–Tulokset ovat hyvät!

Palveluja kehitetään palautteen perusteella

Palveluiden tuotteistamisen yhteydessä henkilökunnan huomiota kiinnitettiin uudella tavalla palvelun laatutekijöihin.

Laaksosen mukaan laatu on kohentunut.

– Tämä on terävöittänyt koko toimintaa ja yhteen hiileen puhaltaminen on parantunut, mikä on lisännyt työntekijöiden työmotivaatiota.

– Se on nostanut oman työn arvostusta, kun on tehty näkyväksi, mitä he tekevät.

Kun uusia tuotteita on käyty esittelemässä laitosten osastonhoitajille ja terveyskeskusten lääkäreille, palaute on ollut hyvää.

– Jatkossa lääkärit eri terveysasemilla tietävät, mihin ohjata esimerkiksi vastaanotolla käyviä yksinäisiä ihmisiä, joilla saattaa olla masennusta tai muita ongelmia.

Tänä vuonna ikäkeskuksen viriketoiminnasta on tarkoitus tehdä laatukysely. Projektin aikana kehitetty arviointilomake otetaan käyttöön jokaisessa ryhmässä.

– Ryhmän toiminnan viimeisellä kerralla osallistujat täyttävät arviointilomakkeen. Tuotetta kehitetään palautteen mukaan.

Korttelikerhoja kotona asuville

Ikäkeskuksen viriketoiminnan yksikkö on tulevaisuudessa rajaamassa toimintaansa lähinnä palveluasumisen yksiköissä ja kotona asuville ikäihmisille, koska laitospaikkoja ollaan vähentämässä.

–Viriketoiminnassa suurimmat asiakasryhmät ovat palvelutaloissa ja kotona asuvat yli 65-vuotiaat.

Laitoshoidossa järjestetään aktiivisesti toimintaa, mutta siellä laitospaikkojen supistumisen jälkeen viriketoiminnan yksikön osuus vähenee ja suurimman osan aktivointitoiminnasta järjestää hoitohenkilökunta kuntoutumista edistävän työotteen periaatteilla.

– Palveluasumisessa asiakkaat ovat paikalla ja heidät tavoittaa helposti. Suurin haaste ovat kotona asuvat, miten heidät löydetään ja tavoitetaan.

Laaksosen mukaan uusin sapluuna kotona asuville ovat korttelikerhot.

– Siinä annetaan paljon vastuuta korttelikerholaisille. Kerholaiset voivat tehdä vaikkapa retkiä ja suunnitella toimintaansa muutenkin itsenäisesti. Mukana on aina yksi ohjaaja avustamassa.

Palvelut laajenevat edelleen

Ikäkeskuksen viriketoiminnan yksikkö on lisäämässä tuotteitaan. Uutuutena on puutyösali.

– Meillä on jo olemassa tuotekuvaus puuaskarteluryhmästä. Aluksi yksi ryhmä kokoontuisi keväällä ja toinen syksyllä. Asiakkaat on segmentoitu ja jokaiselle ryhmälle tehty omat tavoitteet, Laaksonen kertoo.

– Päätämme ennalta, kuinka monta asiakasta ryhmässä voi olla ja kuinka pitkään ryhmä toimii. Monissa muissa kunnissa viriketoiminnat ovat usein kertaluonteisia tapahtumia tai hetkiä, Laaksonen kertoo.

Puutyösalin lisäksi viriketoiminta suunnittelee Vaasan laitosasumisen psykogeriatriselle osastolle aistihuonetta.

Aistihuone toteutetaan henkilökunnan ja asiakkaiden toiveita kuunnellen.

– Se toimii virikkeenä laitoshoidossa oleville. Huoneen tarkoituksena on tarjota eväitä mielenvireyteen, sosiaaliseen kanssakäymiseen, rauhoittumiseen, rentoutukseen ja muisteluun.

Aistihuone-palvelutuote mahdollistaa aistihuoneiden suunnittelun myös muille asiakasryhmille.

13.4.2012