KT-kulma
2
/2020

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

Den kommunala ekonomin måste räddas

Coronaepidemin fortsätter att breda ut sig för varje dag som går. Allt fler människor i Finland och i andra länder får smittan. Nu är det viktigast att förhindra att viruset sprider sig och att trygga vården av dem som insjuknat.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

Knappast kunde någon av oss förutspå hur omfattande konsekvenser viruset skulle ha för människors vardag och globalt.  Var och en av oss kommer under de närmaste veckorna att konfronteras med konsekvenserna av epidemin i sin närmaste krets.  

Finländska arbetsplatser står på spel och finansieringen av välfärdstjänsterna försvagas. Samhällsekonomin håller på att störta från en recession in i en depression.  Företagen kommer att ta till samarbetsförhandlingar, uppsägningar och permitteringar. Det är nödvändigt att regeringen och arbetsmarknads-organisationerna nu tillsammans försöker finna sätt att rädda de finländska arbetsplatserna och välfärdssamhället.  Nu behöver vi vinterkrigstida kämparanda.

Coronaepidemin försvagar kommunekonomin ytterligare och skatteinkomsterna minskar. Konsekvenserna kommer att synas med fördröjning under de närmaste åren. Samtidigt kommer hälso- och sjukvårdskostnaderna att öka. Coronakrisen försämrar den redan synnerligen svaga kommunekonomin och kommunernas lönebetalningsmarginal.

I den exceptionella situation som coronaviruset gett upphov till är det viktigt att arbetsfreden bevaras och att serviceverksamheten kan fortsätta utan avbrott.  Samhället behöver nödvändigt hela den kommunala personalens fullskaliga arbetsinsats. Situationen är så allvarlig att man sannolikt börjar tillämpa beredskapslagen.

Det förs nu förhandlingar inom kommunsektorn i allt snabbare takt vid alla bord och inom olika avtalssektorer.  Alla krafter och all energi måste nu koncentreras på att få till stånd en förhandlingslösning. Alltför stora och splittrande krav hotar finländarnas välfärd och livsviktig service.  Det nuvarande avtalssystemet gör det möjligt att tillhandahålla tjänster också i krisartade förhållanden. Man bör inte göra arbetsmarknads-politik av coronaläget.  

Vid förhandlingarna är det inte bara fråga om löner, utan om framtiden för servicen i hela det finländska välfärdssamhället. Resultatet av förhandlingarna inverkar i hög grad på om vi i fortsättningen kommer att ha råd med de välfärdstjänster som finländarna värdesätter så högt. 

16.3.2020

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT