Statistik
4
/2019

Niina Paakkonen, arbetsmarknadsutredare

Allt vanligare med kvinnliga chefer i kommunsektorn

Andelen kvinnor bland de högsta tjänsteinnehavarna och direktörerna 
i kommunsektorn växer. En fjärdedel av kommun- och stadsdirektörerna är 
redan kvinnor.

Mellan åren 2013 och 2018 har andelen kvinnor i ledande ställning i kommunsektorn vuxit med åtta procentenheter. Antalet direktörer och högre tjänsteinnehavare i kommunsektorn är 7 940, varav två tredjedelar (62,3 %) är kvinnor.

Siffran kommer från Statistikcentralens lönestatistik över kommunsektorn, där personer har klassats som chefer i yrkesklassificeringen.

Andelen kvinnor har vuxit sedan förra granskningstillfället, bland annat bland rektorer. Allt oftare ser man numera också en kvinna istället för en man i rollen som administrativ direktör.

I vissa chefsyrken arbetar i regel nästan alltid en kvinna. Ett sådant yrke är till exempel daghemsföreståndare. Det finns cirka 1 400 daghemsföreståndare, varav 94 procent är kvinnor. Andelen kvinnor har alltid varit stor i daghemsledningen.

Bibliotekschefer, föreståndare inom småbarnspedagogiken samt chefer inom äldrevården och socialvården är helt tydligt oftare kvinnor.

En fjärdedel (25,3 %) av kommun- och stadsdirektörerna är kvinnor. Andelen kvinnor i kommuners ledning är helt klart på uppgång. Under fem års tid har ökningen varit nio procentenheter, på tio år elva procentenheter och på 20 år hela 17 procentenheter. En dryg femtedel (23 %) av stadsdirektörerna är kvinnor, och av kommundirektörerna över en fjärdedel (27 %).

Enligt lönestatistiken för kommunsektorn arbetade sammanlagt 300 personer som kommun- och stadsdirektörer år 2018, varav 76 var kvinnor. Av dem är 24 stadsdirektörer.

9.9.2019

Ytterligare information

Niina Paakkonen

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2132
Mobiltelefon:
+358 50 384 9286
E-post:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT