Tilastot
4
/2019

Niina Paakkonen, työmarkkinatutkija

Naisjohtaja on yhä yleisempi kunta-alalla

Naisten osuus kunta-alan johtajista ja ylimmistä virkamiehistä on kasvussa. Kunnan- ja kaupunginjohtajista jo neljäsosa on naisia.

Vuosien 2013–2018 välillä naisten osuus kunta-alan johtaotehtävissä työskentelevistä on kasvanut kahdella prosenttiyksiköllä. Johtajia ja ylempiä virkamiehiä on kunta-alalla 7 940, joista kaksi kolmasosaa (62,3 %) on naisia. Luku on saatu Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastosta, jossa henkilöt on luokiteltu ammattiluokituksessa ryhmään johtajat.

Naisten osuus on kasvanut tarkasteluvälillä muun muassa rehtorien joukossa. Myös hallintojohtajan paikalta löytyy nykyään yhä useammin nainen kuin mies.

Tietyissä johtaja-ammateissa työskentelee pääsääntöisesti melkein aina nainen. Tällainen ammatti on esimerkiksi päiväkodin johtaja. Päiväkodin johtajia on noin 1 400, joista 94 prosenttia on naisia.

Naisten osuus päiväkodin johdossa on aina ollut suuri. Kirjaston johtajina, varhaiskasvatusjohtajina ja vanhushuollon sekä sosiaalityön johdossa toimii selvästi useammin nainen.

Reilu viidennes (23 %) kaupunginjohtajista on naisia ja kunnanjohtajista yli neljäsosa (27 %).

Kunnan- ja kaupunginjohtajista neljäsosa (25,3 %) on naisia. Naisten osuus kunnan johdossa on selvässä kasvussa. Viiden vuoden aikana kasvua on ollut noin yhdeksän prosenttiyksikköä, kymmenessä vuodessa 11 prosenttiyksikköä ja 20 vuodessa peräti 17 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2018 Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunnan- ja kaupunginjohtajina työskenteli yhteensä 300 henkilöä, joista 76 on naisia. Näistä 24 on kaupunginjohtajia.

9.9.2019

Yhteystiedot

Niina Paakkonen

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2132
Matkapuhelin:
+358 50 384 9286
Sähköposti:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT