KT-kulma
2
/2024

Markku Jalonen, toimitusjohtaja

Julkisilla palveluilla on kansalaisten vahva tuki

Julkisen talouden tilan heikentyessä Orpon hallitus joutuu tekemään huhtikuun kehysriihessä lisää sopeutustoimia niiden toimien lisäksi, mitä hallitusohjelmassa oli jo pää­tetty. Sopeutustoimien mittaluokka on useita miljardeja euroja.

Kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinaosapuolet kampanjoivat kehysriihen alla yhdessä julkisen työn merkityksen ja arvostuksen puolesta. Yhteinen viestimme kehysriihen vaikeaan päätöksentekoon on, että julkisilla palveluilla on kansalaisten vahva tuki ja palvelut kannattelevat Suomea kaikkina aikoina. 

KT:n ja pääsopijajärjestöjen teettämän tuoreen kyselyn mukaan suomalaiset arvostavat kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävää työtä ja haluavat taata niiden lakisääteisille palveluille riittävän rahoituksen. Suuri enemmistö suomalaisista (89 %) katsoo, että kunnissa ja ­hyvinvointialueilla tuotetut palvelut ovat toimivan arjen kannalta tärkeitä tai erittäin tärkeitä. Merkittävä enemmistö (86 %) sanoo, että valtion tulee varmistaa ­kunnille ja hyvinvointialueille riittävä rahoitus lakisääteisten palvelujen tuottamiseen.

KT:n selvitykset osoittavat, että heikkenevä ­talous pakottaa kunnat ja hyvinvointialueet säästämään henkilöstökuluista aiempaa enemmän. ­Nykyinen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja ei riitä kattamaan kuntien ja hyvinvointialueiden velvoitteita ja tehtäviä. Sopeutustoimien ohella on välttämätöntä tarkastella nykyisiä lainsäädäntövelvoitteita ja normeja, jotka kohdistuvat kuntiin, hyvinvointialueisiin ja niiden henkilöstöön.

Haastavista olosuhteista huolimatta kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinaosapuolten yhteinen tavoite on tukea alan työpaikkojen uudistumista ja kehittymistä sekä tehdä julkista ­työtä ­näkyväksi. 

19.4.2024