Työelämän kehittäminen
6
/2023

Teksti: Hertta-Mari Kaukonen, Kuva: Noora Huppunen

Palkitseminen on nousussa

Noin 40 prosenttia hyvinvointialueista ja 50 prosenttia kuntaorganisaatioista aikoo lisätä pika- tai kertapalkkioiden käyttöä.

Hyvinvointialan henkilöstöstä noin kaksi kolmasosaa ja kunta-alan henkilöstöstä noin 60 prosenttia on jo pika- tai kertapalkkioiden piirissä. Alan työnantajat aikovat edelleen lisätä palkkioiden käyttöä. Pikapalkkio on tyypillisesti pienehkö, hyvästä työsuorituksesta nopeasti suorituksen jälkeen maksettava palkkio. Kertapalkkio puolestaan on virka- ja työehtosopimuksessakin määritelty palkkio.

Palkkioiden laaja käyttö selviää Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n teettämästä palkitsemistiedustelusta, joka lähetettiin kesän alussa kaikkiin kuntiin, hyvinvointialuille ja näiden yhtymille.

Työstä, hyvistä työsuorituksista ja osaamisesta palkitseminen on noussut ajankohtaiseksi teemaksi, koska henkilöstön saatavuus on vaikeutunut merkittävästi kaikkialla Suomessa hyvinvointi-­ja kunta-alan töissä.

 

Palkitsemismuodot laajasti käytössä

Erilaiset palkitsemismuodot – aineelliset ja aineettomat – ovat laajasti käytössä kunta- ja hyvinvointialalla. Valtaosa hyvinvointialueista (henkilöstömäärällä mitaten 89 prosenttia) ja kuntaorganisaatioista (70 prosenttia) käyttää esimerkiksi rekrytointi- tai sitoutumislisiä. Myös henkilöstöedut, kuten liikunta- ja kulttuuriedut, ovat laajasti käytössä kunta- ja hyvinvointialalla.

 

Lisää palkitsemistapoja tulossa

Mikäli jokin henkilöstöetu ei ollut käytössä, työnantajilta kysyttiin, harkitaanko tai suunnitellaanko sen käyttöönottoa.

Eniten mainintoja tällöin saivat hyvinvointialalla työsuhdepolkupyörät (51 prosenttia), perheystävällisen työpaikan toimintamallit (46 prosenttia), työaikapankit (27 prosenttia) ja tuki henkilöstön liikunta- ja harrastusryhmille (23 prosenttia). Mainintoja saivat myös työsuhdeasunnot tarjottavaksi töihin tuleville (13 prosenttia).

Kunta-alalla harkinnassa tai suunnitteilla olivat työsuhdepolkupyörät (50 prosenttia), perheystävällisen työpaikan toimintamallit (24 prosenttia), työaikapankit (16 prosenttia), polkupyörän korjausetu (11 prosenttia) ja mahdollisuus käyttää edullisesti itse tuotettuja palveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi kulttuuripalvelut ja oppilastyönä tuotetut palvelut.

 

Käytössä monipuolista palkitsemista

Palkitsemisen keinoista kolmen seuraavan vuoden aikana nousivat esille palkitsemisen kokonaisuudet, keskeiset palkanosat, henkilöstöedut, esihenkilöiden palkitsemiskoulutus, hyvän kehittämistyön näkyväksi tekeminen, etä- ja hybridityö, pika- ja kertapalkkiot sekä järjestelmällinen tunnustuksen antaminen hyvistä työsuorituksista.

Kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajat voivat tarjota työntekijöilleen myös edullisia liikuntamahdollisuuksia esimerkiksi omissa uima- ja liikunta­halleissaan.

 

Työnantajat tyytyväisiä viime palkkaratkaisuun

Palkitsemistiedustelusta käy myös ilmi, että työnantajat ovat varsin tyytyväisiä kunta- ja hyvinvointialan uusimpaan palkkaratkaisuun. Tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä on henkilöstön määrällä mitaten 74 prosenttia hyvinvointialan ja 71 prosenttia kunta-alan organisaatioista. Tyytymättömiä on 10 prosenttia hyvinvointialan ja 16 prosenttia kunta-alan organisaatioista.

Vastausten mukaan erityisesti paikallisten järjestelyerien käyttö on johtanut palkkausjärjestelmän kehittämiseen ja lisännyt palkkauksen oikeudenmukaisuutta.

KT lähetti palkitsemistiedustelun kuntiin, kunta­yhtymiin, hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymiin. Vastaukset saatiin 188 organisaatiolta, jotka työllistävät yhteensä noin 359 000 palkansaajaa. Vastanneiden organisaatiot kattavat hyvinvointialalla 89 prosenttia, kunta-alalla 72 prosenttia ja koko aineistossa 81 prosenttia alan henkilöstöstä.

15.12.2023