Työelämän kehittäminen
3
/2023

Henna Honkalo, viestinnän asiantuntija

Julkinen työ on Suomen tärkein sijoitus

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen Tärkein sijoitus -kampanja tuo esille julkisen työn arvon koko yhteiskunnalle.

Julkinen työ on Suomen tärkein sijoitus.

Julkinen työ on Suomen tärkein sijoitus, koska sen tuottamat palvelut kannattelevat Suomea kaikkina aikoina. Silti julkista työtä mitataan usein vain kustannusten kautta, ei sen kautta, mitä sillä saadaan aikaan.

Monesti unohtuu, että julkinen sektori tekee mahdolliseksi koko yhteiskunnan toiminnan. Se pitää kansalaiset turvassa, terveenä ja toimintakykyisinä.

KT aloitti toukokuussa pääsopijajärjestöjen kanssa yhteisen kampanjan, jonka tavoitteena on lisätä julkisen työn arvostusta. Kampanjaan haastetaan mukaan kaikki kunta- ja hyvinvointialan työpaikat sekä alan järjestöt.

Kampanjan järjestävät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote. Ne haluavat osallistua julkiseen keskusteluun ja nostaa yhteisesti esiin kunta- ja hyvinvointialoilla tehtävän työn merkityksen koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

 

Julkiset palvelut mahdollistavat toimivan arjen

– Kuntien ja hyvinvointialueiden tuottamat julkiset palvelut mahdollistavat arjen toimivuuden, mutta niiden arvoa ei huomata tai ymmärretä, ennen kuin joku näistä kansalaisten arkea tukevista palveluista puuttuu tai ei ole jostain syystä saatavilla, kertoo KT:n neuvottelujohtaja Anna Kukka.

Yhteisen kampanjan avulla KT ja alan pääsopijajärjestöt nostavat yhteiskunnalliseen keskusteluun kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävän työn merkityksen myös yksityisen sektorin toiminnan mahdollistajana.

Julkiset toimijat tarjoavat muun muassa päivähoidon, koulutuksen ja infrastruktuurin myös yritysten ja niiden työntekijöiden käyttöön.

 

Ratkaisut tehtävä yhdessä

Julkisten alojen ammattilaisten ja toimivien työyhteisöjen merkitys kasvaa KT:n ja pääsopijajärjestöjen mukaan tulevaisuudessa entisestään. Julkinen työ tarvitsee myös vastaisuudessa osaavat ja hyvinvoivat tekijänsä.

Väestörakenteen muuttuessa yhteiskunnassa tarvitaan uutta osaamista, laajaa osallistumista, aitoa huolenpitoa ja syrjäytymisen ehkäisyä. Työelämää on kehitettävä houkuttelevammaksi hyvässä yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kanssa.

Julkisten palveluiden turvaamiseksi krooninen osaajapula on välttämätöntä ratkaista. Siihen voidaan vastata työhyvinvointia parantamalla, koulutusmääriä lisäämällä, työperäistä maahanmuuttoa edistämällä, ottamalla käyttöön uusia teknologioita sekä kehittämällä yhdessä uusia toimintatapoja.

 

Yhteinen viesti on positiivinen

Kampanjan erityinen arvo on työmarkkinaosapuolten yhteinen, positiivinen viesti julkisen alan merkityksellisyydestä. Kampanja tekee näkyväksi alan työelämää ja siellä tehtävien tärkeiden töiden moninaisuutta.

– Uskon, että tämä vahvistaa osapuolten välistä keskinäistä luottamusta ja me-henkeä. Asia on tärkeä siksikin, että kompleksisessa toimintaympäristössä ja niukkenevin resurssein emme pärjää muuttuvassa työelämässä ilman kyvykkyyttä ratkaista näitä haasteita yhdessä, Anna Kukka toteaa.

Parhaillaan käytävien hallitusneuvottelujen aikaan KT ja järjestöt korostavat myös sitä, että jotta kunnat ja hyvinvointialueet voivat selvitä lakisääteistä tehtävistään, niille on turvattava perusrahoitus ja muut toimintaedellytykset.

 

Kampanja haastaa mukaan alan työpaikkoja

Päätöksenteossa tarvitaan henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi ja tehokkaiden palveluiden kehittämiseksi ennustettavuutta ja johdonmukaisuutta.

Tärkein sijoitus -kampanjaan haastetaan mukaan kaikki kunta- ja hyvinvointialan työpaikat sekä alan järjestöt, jotka voivat ottaa talteen viereisen sivun julisteen esimerkiksi seinälleen.

Kampanjajuliste löytyy myös KT:n ja järjestöjen yhteiseltä työelämän kehittämisen Tärkeissä töissä -nettisivustolta, josta voi ottaa käyttöön lisäksi some­kuvia ja jakotekstejä. Tärkeissä töissä -somekanavat ovat @tarkeissatoissa (Twitter ja Instagram) ja Tärkeissä töissä (Facebook ja LinkedIn). Aihetunniste kampanjalle on #tärkeinsijoitus.

16.6.2023