Työelämän kehittäminen
6
/2021

Niilo Hakonen, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Kuva: Eeva Anundi

TYÖ2030-ohjelma rakentaa maailman parasta työelämää

Suomessa on mahdollista rakentaa maailman paras työelämä ja työhyvinvointi. Meillä on kyky ja tahto tehdä asioita yhdessä.

Aidan lautojen välistä kasvava verso

TYÖ2030-ohjelma on kansallinen työelämän kehittämisohjelma. Se on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa.

TYÖ2030-ohjelman on tarkoitus jatkua yli hallituskausien aiempien kansallisten työelämän kehittämisohjelmien tapaan.  Ohjelmassa kehitetään uusia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.

Tavoitteena on nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi toimintatapoja uudistamalla ja teknologiaa hyödyntämällä.

Työelämää ja työhyvinvointia kehittämällä voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn, työhyvinvointiin sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla. Suomesta löytyy tähän osaamista.

KT on ollut alusta saakka mukana valmistelemassa ja rakentamassa TYÖ2030-ohjelmaa yhdessä muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen ja ministeriöiden kanssa.

TYÖ2030-ohjelma rahoittaa myös rakenteilla olevaa Kuntatyö2030-ohjelmaa.

Kunta-ala kehittää työelämää yhteistoiminnallisesti

Kunta-alalla työelämän kehittämisohjelmia ja siihen liittyviä hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyönä. 

Yhteistyössä on merkittävässä roolissa työelämän kehittämisryhmä Tekry, toimii suoraan pääneuvotteluryhmän alaisuudessa.

Kuntatyö2030-ohjelma tarjoaa jo nyt työyhteisöille muun muassa maksutonta kokeneen kehittäjän sparrausta ja webinaareja. Hyvää kuntatyötä ja kehittämistyötä tehdään näkyväksi Tekojen torilla. Työn murroksen seurantaa tehdään yhteistyönä.

Työelämää kehitetään laaja-alaisesti

TYÖ2030-ohjelma rahoittaa toimialaohjelmia myös muilla aloilla, kuten teknologiateollisuudessa, kaupan alalla, valtiolla ja monilla yksityisillä palvelualoilla.

TYÖ2030-ohjelmalla on Työterveyslaitoksen kautta vahva yhteys myös tutkimukseen. Esimerkiksi tuoreita ja kattavia tutkimustuloksia korona-ajan etä-, lähi- ja hybridityöstä on saatavissa HELP-projektista.

Projektin tavoitteena on rakentaa pohjaa työelämän päätöksentekoon, jotta tuottavuutta ja työhyvinvointia voidaan etä- ja hybridityössä kohentaa samanaikaisesti. Tässäkin hankkeessa pyritään vahvaan dialogiin ja vuorovaikutukseen työpaikkojen kanssa.

TYÖ2030-ohjelman toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä työ- ja elinkeinoministe­riön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.


16.12.2021

Yhteystiedot

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anna-Mari Jaanu

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2727
Matkapuhelin:
+358 50 572 4620
Sähköposti:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Tärkeissä töissä - työelämän kehittämisen kokonaisuus
  • Tekojen tori ja kehittämistekojen palkitseminen