Työelämän kehittäminen
5
/2017

Teksti: Kaisa Koskela
Kuva: Pixhill

Analytiikka ja automaatio tulevat

Yli viidesosa töistä automatisoidaan viidessä vuodessa. Muita työelämän trendejä ovat analytiikka ja joustavan työvoiman käyttö, arvioivat pohjoismaiset HR-ammattilaiset syyskuussa julkistetussa kyselyssä.

aivojen muotoinen rataskoneisto

HR-ammattilaisten näkemyksiä työelämän trendeistä selvitettiin Nordic HR Survey -kyselyssä, jonka toteuttivat konsulttiyhtiö EY ja HENRY ry. Kyselyyn vastanneista 74 prosenttia kuului HR-johtoon tai muihin ylempiin johtotehtäviin.

Kaikkiaan kyselyyn saatiin 644 vastausta, joista 16 prosenttia oli julkiselta sektorilta. Pohjoismaista aktiivisimmin vastasivat suomalaiset (215 vastaajaa) ja norjalaiset (209 vastaajaa).

Automatisointi yleistyy

Kyselyn mukaan työn tulevaisuuden trendit nyt tai seuraavan neljän vuoden sisällä ovat kuvaileva analytiikka (83 prosenttia vastauksista), töiden ja tehtävien automaatio (73 prosenttia), joustava työvoima (61 prosenttia) ja työvoiman ikääntyminen (57 prosenttia).

Vastaajista 27 prosenttia arvioi, että yli viidesosa liiketoiminnan prosesseista ja tehtävistä automatisoidaan viiden vuoden kuluessa.

Kyselyn mukaan automatisoinnin integrointi yrityksen strategiaan vaihtelee suuresti. Kysyttäessä missä määrin automatisointi on huomioitu organisaation strategisessa suunnittelussa, vastaukset jakaantuivat suhteellisen tasaisesti välille erittäin vähän tai erittäin paljon.

Vastanneista vain joka kymmenes uskoi, että omassa organisaatiossa on erittäin paljon kyvykkyyttä hyödyntää automatisointia. Muissa Pohjoismaissa automatisointi koetaan Suomea useammin merkittäväksi trendiksi jo nyt.

Trendien tärkeys ja ajankohtaisuus Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
Suomi Trendi Pohjoismaat
38 % kokee tehtävien automatisoinnin jo nyt merkittäväksi toimialallaan 50 %
37 % kokee epätyypillisen työvoiman lisääntyvän käytön jo nyt merkittäväksi toimialallaan 39 %
41 % kokee nykyisen työvoiman ikääntymisen jo nyt merkittäväksi toimialallaan 42 %
45 % kokee kuvailevan data-analytiikan käytön jo nyt merkittäväksi toimialallaan 57 %

Analytiikkaan ei riittävästi osaamista

HR-ammattilaiset nimesivät myös data-analytiikan tärkeäksi työtä ja organisaation toimintaa muuttavaksi trendiksi. Pohjoismaissa noin puolet vastaajista näki ennakoivan analytiikan jo nyt oleelliseksi edustamansa yrityksen toimialalle, kun taas suomalaisista vain joka kolmas oli tätä mieltä.

Neljä viidestä kaikista vastaajista totesi analytiikan olevan merkittävä liiketoiminalle vähintään neljän vuoden kuluessa.

Alle puolet vastaajista koki, että omassa organisaatiossa on riittävästi osaamista vastata trendin aiheuttamiin vaateisiin.

Epätyypillisen työvoiman osuus kasvaa

Kyselyyn vastanneet uskovat, että epätyypillisen työvoiman osuus kasvaa lähivuosina. Vaihtelu toimialoittain on kuitenkin suurta. Kokopäiväisen paikallisen työvoiman käytöstä siirrytään joustavampaan ja globaalimpaan työvoiman käyttöön.

Varsinkin yksityisellä sektorilla konsulttien, ulkoisen akateemisen henkilöstön ja tilapäisen työvoiman lisäämistä pidetään entistä merkittävämpänä. Pohjoismaissa keskimäärin 39 prosenttia ja Suomessa 37 prosenttia vastaajista koki muun kuin vakituisen henkilöstön käytön jo nyt merkittäväksi suuntaukseksi toimialallaan. Silti vain kolmannes yrityksistä oli valmistautunut muutokseen.

Milleniaalien eli y-sukupolvilaisten lisääntynyttä määrää pidetään muissa Pohjoismaissa merkittävämpänä trendinä jo nyt kuin Suomessa. Suomessa uskotaan tämän trendin vahvistuvan vasta neljän vuoden kuluessa.

Epätyypillisen työvoiman lisääntyvä käyttö olennainen trendi nyt tai seuraavan 4 v aikana
Toimiala  
Konsultointi 76 %
Media 73 %
Öljy & kaasu 69 %
Turismi 69 %
Tutkimus & opetus 68 %
IT ja telekommunikaatio 67 %
Rakennus 63 %
Päivittäistavarakauppa 60 %
Energia 60 %
Pankki 58 %
Kuljetus 54 %
Terveydenhuolto 52 %
Järjestöt 50 %
Valtio ja kunnat 44 %

HENRY ry on HR-alan ammatillinen verkosto. www.henry.fi

 

26.10.2017

Yhteystiedot

Kaisa Koskela

viestinnän asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2517
Matkapuhelin:
+358 50 337 4419
Sähköposti:
Kaisa.Koskela@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT