Sopimukset
5
/2016

Hannu Freund, neuvottelupäällikkö
Kuva: Pixhill

Neuvottelutulos tutoropettajan työn korvaamisesta

KT ja OAJ ovat sopineet erillisellä virkaehtosopimuksella tutoropettajan työn korvaamisesta. Neuvottelutulos saavutettiin 13. lokakuuta 2016.

opettaja

Opetushallituksen erityisavustuksen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen ei onnistuisi OVTES:n nykyisillä määräyksillä. Erillinen tutortyötä koskeva virkaehtosopimus mahdollistaa tutortyön korvaamisen joustavasti kunnan ja opettajan lähtökohdat huomioiden.

Opetushallitus asetti lokakuussa hakuun erityisavustuksen perusopetuksen järjestäjille. Avustuksen tarkoitus on tukea uuden pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja uuden opetussuunnitelman mukaista kehittämis- ja koulutustoimintaa perusopetuksessa. Oleellinen osa hanketta on niin sanottujen tutoropettajien nimeäminen kouluihin talvella kesken kuluvan lukuvuoden.

Tutoropettajalle osoitetaan työaikaa muiden opettajien vertaistuen antamiseen. Tämä saattaa edellyttää joidenkin viikkotuntien vapautusta tavanomaisesta opetustyöstä.

Koska OVTES ei tunne sopivaa korvausperustetta tutortyölle, on neuvottelutuloksen mukaisella sopimuksella pyritty mahdollistamaan joustava, yhdenvertainen ja eri tilanteisiin sopiva tapa korvata tutortyötä.

KT informoi kuntia erikseen sopimuksen yksityiskohdista ja soveltamisesta. Sopimus koskee vain kyseisen erityisavustuksen piirissä olevaa tutortyötä.


Tutoropettaja tukee koulun uudistumista

Syyskuussa 2016 julkaistulla Uusi peruskoulu -ohjelmalla on kolme tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Näitä tavoitteita kohti pyritään muun muassa tarjoamalla Suomen jokaiselle peruskoululle mahdollisuus omaan tutoropettaja.

Tutorit tukevat muita opettajia koulukulttuurin muutoksessa, uuden pedagogiikan toteuttamisessa sekä digitaalisuuden hyödyntämisessä.

Tutoropettajien mahdollistamista tuetaan tänä vuonna 7,5 miljoonalla eurolla ja koko hallituskaudella yhteensä noin 23 miljoonalla eurolla. Tavoite on saada tutoropettaja jokaista 220 oppilasta kohden.

Koulutuksen järjestäjille maksettavalla avustuksella tutoropettaja voi käyttää osan työajastaan koulun muutostyön tukemiseen. Tutoropettajille rakennetaan valtakunnallinen koulutusohjelma.

Opetushallituksen kautta tapahtuva avustushaku käynnistyy lokakuussa. Uusi peruskoulu -ohjelma on osa hallituksen Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta.

27.10.2016

Yhteystiedot

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT