Oikeustapaukset
4
/2012

Eeva Nypelö, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Työnantajan sairausajan palkanmaksuvelvollisuus

Tuoreessa työtuomioistuimen tuomiossa kynnys törkeän tuottamuksen syntymisen edellytyksille on vedetty varsin korkealle.

KVTES:n sairausloma-ajan palkkaa koskevien määräysten mukaan sairausajan palkkaa ei makseta, mikäli viranhaltija/työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

KT:n ajamassa jutussa lähihoitaja A oli nautittuaan kuusi keskiolutta lähtenyt ajamaan polkupyörää kivisellä ja soraisella jalkakäytävällä kaatuen ja murtaen solisluunsa. Työnantaja oli kieltäytynyt maksamasta työntekijälle tapaturmavammasta aiheutuneen työkyvyttömyyden ajalta sairausajan palkkaa katsoen työntekijän aiheuttaneen työkyvyttömyytensä törkeällä tuottamuksella.

Lähihoitaja A oli tapaturmailmoituksessa vastannut myönteisesti kysymykseen, jossa tiedusteltiin, aiheutuiko tapaturma päihtymyksestä tai huolimattomuudesta ja ilmoittanut juoneensa kuusi olutta.

Tapauksessa pystyttiin lääketieteellisesti näyttämään, että A:n veren alkoholipitoisuus kuuden keskioluen nauttimisen seurauksena oli ollut onnettomuushetkellä 0.5–0.7 promillea, eli ylittänyt rattijuopumusrajan.

Lähihoitaja A oli myös liikennesäännöistä piittaamatta ja yleisen liikenneturvallisuuden vaarantaen ajanut polkupyörällä päihtyneenä jalkakäytäväksi merkittyä tieosuutta. Mahdollisesti jopa erittäin kivuliasta solisluun murtumaa A oli hakeutunut hoidattamaan vasta onnettomuutta seuraavana päivänä.

KT ja työnantaja katsoi, että A:n olisi tullut ymmärtää, että hän oli ylipäätään liian päihtynyt ajaakseen polkupyörää, puhumattakaan pyöräilystä jalkakäytäväksi tarkoitetulla soraisella hiekkatiellä. A:n olisi tullut arvioida tilansa niin, että hän olisi vaihtoehtoisin keinoin (taksi, kävely) välttänyt onnettomuuden vaaran.

Työtuomioistuimen tuomio

Työtuomioistuin katsoi antamassaan tuomiossaan, että vaikka työntekijä oli ollut nauttimansa alkoholin määrän johdosta ainakin jossakin määrin alkoholin vaikutuksen alainen, ei hänen ollut kuitenkaan näytetty olleen alkoholin nauttimisen vuoksi sellaisessa tilassa, että hänen olisi tullut harkinnan jälkeen päätyä siihen, että polkupyörällä ajamaan lähtemisestä aiheutuisi todennäköisesti tapaturmanvaara itselle tai muille.

Työtuomioistuimen mukaan työntekijän muukaan toiminta ennen tapaturmaa tai sen jälkeen ei osoittanut tapaturman johtuneen työntekijän törkeästä huolimattomuudesta tai päihtymystilasta. Työntekijällä oli siten työtuomioistuimen mukaan oikeus vaatimaansa sairausajan palkkaan.

Kyseessä oleva työtuomioistuimen tuomio on linjassa sen aiemman oikeuskäytännön kanssa, jossa on vedetty varsin korkea kynnys törkeän tuottamuksen syntymisen edellytyksille.


Työtuomioistuimen tuomio nro. 59/12

12.9.2012

Yhteystiedot

Eeva Nypelö

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2114
Matkapuhelin:
+358 50 343 3034
Sähköposti:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT