KT-kulma
2
/2012

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Matti Immonen

Suomalaiselle työelämälle kovat tavoitteet

Suomalaista työelämää on kehitettävä niin, että Suomi on Euroopan johtava maa työelämän kehittämisessä ja työelämän laadussa. Näin kunnianhimoinen tavoite on asetettu maan hallituksen työelämän kehittämisstrategiassa, jonka on määrä valmistua kevään kuluessa.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Suomalainen työelämä pärjää kyselytutkimuksissa eurooppalaisessa mittakaavassa varsin hyvin. Kansainvälisissä vertailuissa työelämämme vahvuuksina nousevat esille oppimis- ja kehittämismahdollisuudet, kohtuulliset vaikutusmahdollisuudet sekä sosiaalinen luottamuspääoma.

Eniten kehitettävää löytyy työturvallisuudessa, työoloja koskevassa työtyytyväisyydessä, kiireen vähentämisessä sekä oikeudenmukaisessa johtamisessa.

Työmarkkinaosapuolet korostavat, että kansallisen työelämähankkeen toteuttaminen edellyttää hyvin toimivaa työnjakoa ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tavoitteeseen on mahdollista päästä tukemalla työpaikoilla tapahtuvaa tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaista kehittämistä. Työelämän laatua ja tuloksellisuutta on kehitettävä samanaikaisesti ja työpaikkojen omilla toimenpiteillä, luonnollisena osana työtä ja työyhteisön arkea.

Kunta-alalla ja muilla toimialoilla tehtävä työ on ratkaisevaa tavoitteiden saavuttamisessa. Kunta-alalla onkin pitkät perinteet työelämän laadun ja tuloksellisuuden kehittämisessä myös kuntarakenneuudistuksissa. Tuoreiden tutkimustulosten mukaan tämä on myös mahdollista, koska henkilöstön työelämän laatu ei ole heikentynyt Parasuudistuksessa toteutettujen kuntaliitosten aikana.

Meneillään oleva kunta-alan tuloksellisuuskampanja ja työurien pidentäminen ovat hyviä esimerkkejä kunta-alan omista hankkeista, joiden toteuttaminen edistää tavoitteiden saavuttamista.

30.3.2012

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT