Kuntacaset
3
/2011

Teksti: Mika Peltonen / UP
Kuva: Juha Tanhua

Osaaminen kuntapalveluissa

Henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemen mielestä kuntien on ennakoitava tulevia palvelutarpeitaan, jotta ne pystyisivät ennakoimaan myös organisaationsa tulevat osaamistarpeet. Ne olisi havaittava ajoissa.

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Kuvaaja Juha Tanhua.

Ennakoitavat asiat liittyvät kunnan tai kuntayhtymän perustehtäviin ja sitä kautta kuntaorganisaation ydinosaamiseen. On pystyttävä ennakoimaanvmyös nopeat muutokset.

– Työtehtävät muuttuvat, myös työtehtävissä ja työroolissa tarvittava osaaminen on dynaamista ja muuttuvaa. Siksi pitäisi pystyä joustavammin suunnittelemaan jo ennalta työtehtäviä ja löytämään niihin oikeita henkilöitä. Pitäisi olla vähän ketterämpiä kuin perinteisesti on oltu, sanoo Päijät-Hämeen koulutuskonsernin henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi.

Osaamisen johtaminen tärkeää

Muutosten ennakointi edellyttää johtamista. Siikaniemi kuvaa sitä osaamisen viitekehykseksi.

– Osaamisen johtaminen sisältää sekä ennakoinnin että osaamisen varmistamisen ja siinä välissä henkilöstösuunnittelun.

Tarvitaan henkilöstösuunnittelua, joka ottaa huomioon määrälliset ja laadulliset asiat, joita hyödynnetään rekrytoinneissa ja henkilöstön kehittämisessä.

– Henkilöstön kehittäminen on itse asiassa vain osa osaamisen varmistamista. Rekrytointi on myös osa sitä, että varmistetaan, että meillä on se porukka, mitä tuleekin olla.

Osaamisen kehittämisessä ja ennakoinnissa tarvitaan Siikaniemen mukaan myös henkilöstön apua.

– Ei ennakointia pysty tekemään, jos koko porukka ei ole mukana. Etenkin suurimmissa kuntaorganisaatioissa ennakointitietoa saadaan nimenomaan henkilöstöltä, kun sitä vain
osataan oikein kerätä.

Osaamisen sijaan puhe oppimiseen

Siikaniemen mukaan henkilöstön kehittäminen ymmärretään monessa kunta-alan organisaatiossa edelleen hyvin yksipuolisesti.

– Usein ajatellaan, että se olisi vain koulutusta. Tarvitaan kuitenkin myös osallistumista työryhmiin, kehittämistyötä ja mentorointia, koska muuallakin opitaan kuin varsinaisessa
koulutuksessa. Siikaniemi arvioi, että henkilöstön ja osaamisen kehittämisessä
tapahtuu jatkossa suuria muutoksia.

– Tänä päivänä puhutaan ehkä vielä ihan liikaa vain osaamisesta. Pitäisi mieluummin puhua oppimisesta. Se on seuraava askel, että ymmärretään missä ja miten oppimista tapahtuu.

Kuntien ennakoitava itse

Siikaniemen mukaan usein ajatellaan, että ennakointi on vain asiantuntijoiden työtä ja että sitä pystyvät tekemään vain tulevaisuudentutkimuksen ihmiset.

– On aina organisaation valinta, tekeekö ennakoinnin joku ulkopuolinen vai tehdäänkö itse. Uskon että jälki on parempaa, jos tehdään itse. Silloin ollaan herkemmin ajassa ja siinä, mitä
tietoa saadaan ja miten sitä tietoa käsitellään, Siikaniemi sanoo.

Hänen mukaansa asiantuntijoitakin voidaan käyttää, mutta tieto on vaikeasti hyödynnettävissä riittävän nopeasti.

– Tiedon käsittelyssä on tärkeää koko prosessi tiedon keräämisestä ymmärtämisen kautta johtopäätöksiin ja siinä tulisi olla itse mukana.

Ennakointi vaikuttaa työssä jaksamiseen

KT on käynnistänyt Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hankkeen, jossa Päijät-Hämeen koulutuskonserni on mukana. Siikaniemi on hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja. Miten Päijät-Hämeessä aiotaan hyödyntää hankkeen tuloksia?

– Käytämme sitä esimerkiksi henkilöstösuunnitteluun. Mietimme, minkälaisia tehtäviä tarvitaan jatkossa ja voidaanko joitakin tehtäviä esimerkiksi yhdistää ja muuttaa. 

Tämä tarkoittaa, että kun Päijät-Hämeessä jatkossa vapautuu virka tai tehtävä, siihen ei välttämättä rekrytoida ketään ”yksiyhteen”.

– Tarkastelemme asioita vähän eri tavalla, koska henkilöstöasiat liittyvät aina euroihin.

Euroihin? Puhutko nyt henkilöstön palkoista?

– Toki tämä vaikuttaa palkkaukseenkin sillä tavalla, että osaaminen on yksi osa tehtävien vaativuuden arviointia. Tämäkin tulee tarkasteluun ja tarkoittaa esimerkiksi TVA-lisiä tai peruspalkkojen tarkasteluja.

– Osaaminen ja ennakointi on esillä ihan joka päivä. Se on myös osa työssä jaksamista. Jos ei osaa, ei myöskään jaksa työssään alati muuttuvassa työelämässä.

3.6.2011